MENU
Menu

Techmag Slávne vedecké duely: Múdre hlavy zvádzali kruté súboje

Vedcov si predstavujeme ako utiahnutých introvertov, ktorí ticho pracujú v laboratóriách a nikoho neobťažujú, ale neplatí to vždy. Veľké nápady často pochádzajú od silných excentrických osobností. Mnohí z najväčších objaviteľov často stáli na opačných stranách a neváhali na seba kydať. Bezpochyby najslávnejším príkladom vedeckého súperenia je doťahovanie medzi Nikolom Teslom a Thomasom Edisonom.


Thomas Huxley vs. Richard Owen

Richard Owen sa počas svojej kariéry zaslúžil o mnoho významných objavov, no v súkromí ho považovali za žiarlivého a malicherného človeka. Dostal sa do konfliktu s Thomasom Huxleym, ktorý bol silným podporovateľom Darwinovej evolúcie.

Smrť vedca na Južnom póle: Bezcitný vrah ostáva dodnes neznámy

Owen sa naopak snažil dokázať, že ľudia a primáti, najmä gorily, si vôbec nie sú podobní. Huxley dokázal opak, keď objavil v mozgu opíc hippocampus minor, hoci Owen tvrdil, že ho majú len ľudia.


Robert Koch vs. Louis Pasteur

Robert Koch a Louis Pasteur prispeli k rozvoju mikrobiológie, no kvôli protichodným názorom boli silní rivali. V sedemdesiatych rokoch 19. storočia Pasteur presunul pozornosť na špecifické choroby a zameral sa najmä na antrax, ktorý študoval aj mladý nemecký lekár Robert Koch. Spočiatku spoločný záujem nespôsoboval problémy.

Vavilov chcel zachrániť svet pred hladomorom. Zomrel od hladu v gulagu

Koch sa zameral na identifikáciu a izoláciu mikróbov zodpovedných za chorobu, Pasteura zaujímalo očkovanie. Ich roky trvajúca rivalita priniesla ľudstvu prospech. Pasteur objavil vakcínu proti besnote, Koch zistil príčinu tuberkulózy.


Humphry Davy vs. Michael Faraday

Toto je klasický príklad, keď študent prekonal učiteľa. Humphry Davy bol jedným z najuznávanejších vedcov. Objavil niekoľko zemných kovov, vynašiel lampu na použitie v baniach, pomohol objaviť chlór a jód, vymyslel využitie pre oxid dusný. Jeho úspechy však čoskoro zatienil jeho študent Michael Faraday, ktorý sa stal priekopníkom elektrochémie. Hoci nemal takmer žiadne vzdelanie, bol horlivý študent chémie a často navštevoval prednášky, preto si ho Davy vzal pod ochranné krídla. Slávu svojho bývalého žiaka však nezvládol a jeho prácu verejne kritizoval. Žiarliť prestal až na sklonku života. Keď sa ho totiž pýtali na jeho najväčší objav, jednoducho odpovedal: „Michael Faraday."


Jonas Salk vs. Albert Sabin

V tomto prípade nešlo celkom o rivalitu, ale skôr o súťaž. Muži vytvorili vlastné verzie vakcíny proti obrne len niekoľko rokov po sebe, vďaka čomu sa podarilo vykoreniť detskú obrnu v mnohých častiach sveta. V roku 1955 Salk vyvinul vakcínu proti detskej obrne, o niekoľko rokov ho nasledoval Sabin.

Máte superschopnosť? Nemci vám dajú desaťtisíc eur

Medzi vakcínami bolo niekoľko rozdielov: Salkova vakcína obsahovala „mŕtvy" poliovírus a podávali ju injekčne, Sabin použil „živý", ale oslabený vírus a stačilo ho podať perorálne. Lekári spočiatku používali Salkovu vakcínu, no neskôr ju nahradili Sabinovou, ktorú použili na masové celosvetové očkovanie. Ľudia sa však báli, že Sabinova vakcína môže spôsobiť infekciu, preto sa v USA v roku 1999 opäť vrátili k Salkovej vakcíne.


)Robert Hooke vs. Isaac Newton

Najväčším dôvodom sporu medzi Hookom a Newtonom bol gravitačný zákon, jeden z najslávnejších zákonov v celej fyzike. Hooke tvrdil, že Newton si od neho „požičal" myšlienku zákona o inverznom štvorci. Vedci už totiž predtým pracovali na univerzálnom gravitačnom zákone. Hoci ho Newton vo svojej knihe spomenul, Hooke sa domnieval, že jeho prínos k základnému právu fyziky by mal byť predsa len o niečo väčší.


Edward Drinker Cope vs. Othniel Charles Marsh

Cope a Marsh boli americkí paleontológovia, ktorých rivalita sa stala námetom mnohých kníh, dokumentárneho filmu a dokonca románu. Cope pochádzal z bohatej rodiny, Marsh bol príslušník robotníckej triedy, líšili sa osobnostne aj prístupom k vedeckej práci. Ich rivalita začala, keď Cope predstavil svoju rekonštrukciu Elasmosaura. Marsh kolegu verejne ponížil, keď poukázal, že umiestnil hlavu dinosaura na nesprávny koniec. Dnes už vieme, že dinosaury mali veľmi dlhé krky, ale v tom čase to nebolo známe, preto Cope pokladal dlhý koniec za chvost. Od tohto momentu muži medzi sebou súperili, navzájom sa kritizovali v tlači, sabotovali vykopávky a dokonca podplácali ľudí, aby ukradli exempláre. Napriek tomu ich práca vzbudila pozornosť a záujem verejnosti o dinosaurov a prehistorický život všeobecne.

DISKUSIA
2.8. 2019 17:00
Diskusia