Cenzúra na požiadanie iných vlád
Vedeli ste, že mnoho vlád často nariaďuje spoločnosti Google, aby na svojich stránkach cenzurovala určitý obsah? Vlády, politické strany či mnohí miliardári prepojení na politikov neraz žiadajú spoločnosť Google, aby odstránila niektoré príspevky. Napríklad argentínska vláda prinútila spoločnosť Google odstrániť materiály týkajúce sa sexuálneho obťažovania vysoko postaveného vládneho úradníka. Brazília zas prinútila Google odstrániť blogové príspevky a výsledky vyhľadávania, ktoré kritizovali sudcov a obviňovali ich z korupcie. Nemecko požiadalo o odstránenie skúmania máp, ktoré realizovali dvaja vládni úradníci pracujúci v oblasti ochrany detí. Úradníci údajne sexuálne zneužili dve deti. Okresná správa iba presunula jedného z dotknutých zamestnancov na iné pracovné miesto namiesto toho, aby ho postavila pred súd. A to je iba špička ľadovca.

Google ukončil týždenné stretnutia TGIF
V roku 2019 generálny riaditeľ spoločnosti Google Sundar Pichai zrušil pravidelné týždenné stretnutia zamestnancov (TGIF). Tieto stretnutia boli tradíciou, ktorá siahala do roku 1999. Spoločnosť Google bola v tom čase malou spoločnosťou a stretnutia slúžili na to, aby zamestnanci mohli pravidelne vyjadrovať svoje obavy a otvorene a slobodne diskutovať s vedením. Lenže v poslednej dobe sa diskusie týkali najmä problémov na pracovisku. Zamestnanci sa sťažovali na cenzúru, blízke vzťahy spoločnosti Google s vládou USA, sexuálne obťažovanie na pracovisku a podobne. O mnohých stretnutiach sa dozvedeli aj médiá, ktoré informovali o rastúcom napätí medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami. Preto vedenie prišlo s nápadom, že stretnutia sa nebudú konať týždenne, ale mesačne.  

Google zastavil švédsku vládu v pridaní slova do svojho jazyka
V roku 2012 Švédska rada pre jazyk pridala do švédskeho jazyka nové slovo. Išlo o slovo „ogooglebar“, ktorého anglický ekvivalent znel „ungoogleable“. Znamenalo to „niečo, čo sa nedá nájsť na webe pomocou vyhľadávacieho nástroja.“. Právnici spoločnosti Google sa dozvedeli o zámeroch rady a vyjadrili sa, že spoločnosť si nepraje, aby sa ochranná známka oslabila tým, že sa použije na vyjadrenie o nemožnosti vyhľadávania informácií všetkých existujúcich vyhľadávacích nástrojov. Rada námietku odmietla s vysvetlením, že Švédi tento pojem používajú na vyjadrenie všetkého, čo sa nedá nájsť pomocou žiadneho vyhľadávacieho nástroja. Google trval na tom, že chce, aby slovo odkazovalo len na to, čo súvisí s ich značkou Google. Nakoniec Rada odstránila slovo z oficiálneho zoznamu švédskych slov. Hovorkyňa Rady však uviedla, že slovo zostalo, aj keď už nebude oficiálne. Google môže zabrániť tomu, aby slovo bolo oficiálne, ale nemôže zabrániť, aby ho bežní Švédi používali pri každodenných rozhovoroch.

Spoločnosť trestala zamestnancov za protesty proti sexuálnemu obťažovaniu
V novembri 2018 odišlo zo spoločnosti Google v 50 mestách po celom svete 20-tisíc zamestnancov a dodávateľov služieb. Svojím odchodom vyjadrili protest proti sexuálnemu obťažovaniu a zlému zaobchádzaniu s niektorými zamestnancami. Na prvý pohľad skončil protest úspechom. Google vykonal niektoré zmeny, aby upokojil demonštrantov a ocenil Claire Stapletonovú a šesť ďalších zamestnancov za ich úlohu pri protestoch. To však bolo iba pozlátko. V skutočnosti spoločnosť vyhlásila Stapletonovej a ostatným „vojnu“. Nadriadení ju opakovane vystavovali stresovým situáciám, preložili ju na nižšie platenú pozíciu alebo jej odporučili ísť na dlhodobú zdravotnú dovolenku. Nakoniec, po dvanástich odpracovaných rokov zo spoločnosti odišla.  

Zákaz diskutovania zamestnancov o politike v práci
Spoločnosť Google disponuje mnohými fórami, na ktorých zamestnanci diskutujú a zdieľajú informácie o témach, ktoré ich zaujímajú. Slobodne diskutovať však mohli iba do roku 2019, keď vedúci pracovníci zakázali politické diskusie. Konatelia tiež zakázali zamestnancom robiť vyhlásenia, v ktorých by urážali alebo ponižovali ostatných zamestnancov alebo obchodných partnerov spoločnosti. Koho však mysleli „obchodným partnerom“, to neobjasnili.

Bezdôvodne odstránili stovky reklám Donalda Trumpa
V roku 2019 služba YouTube bezdôvodne zrušila viac ako 300 reklám Trumpovej spoločnosti. Uviedla, že reklamy porušovali „firemnú politiku“. Odmietli však poskytnúť viac informácií o tom, ako a ktoré „firemné zásady“ porušovali. Pravdepodobne tieto reklamy  odmietli z politických dôvodov. Generálna riaditeľka Susan Wojcicki uviedla, že reklamy neschválili, a to napriek tomu, že niekoľko dní normálne bežali.