MENU
Menu

Techmag Semiramidine visuté záhrady: Mohol div sveta naozaj existovať?

Niektorí vedci popierajú existenciu Semiramidiných visutých záhrad, keďže sa nezachovali dokumenty, v ktorých by ich Herodotos akýmkoľvek spôsobom spomínal. Vravia, že ide o legendu, pretože keby záhrady naozaj existovali, bol by to zázrak. V meste chudobnom na zeleň sa každý zelený lístok musel javiť ako malý zázrak.

Semiramidine visuté záhrady: Mohol div sveta naozaj existovať?
Voňavé a zelené
Súčasné zistenia a objavy však potvrdzujú, že záhrady naozaj existovali. Boli nádherné, plné kvetov a vôní. Išlo o obrovskú terasovitú stavbu, kde každá terasa bola o päť metrov vyššie než predchádzajúca. Dláždili ju takmer šesť metrov dlhé a 1,35 metra široké kamenné platne, na ktorých ležala trojmetrová vrstva zeme a na nej neskôr vyrástli vysoké stromy. Každá zo siedmich terás tvorila záhradu sama osebe a ich prepojením vznikol nádherný komplex.

Rodoský kolos: Div sveta, ktorý padol za obeť "hnevu boha"

Prosperovali napriek suchu
Na terasách rástli tisíce popínavých rastlín a exotických kvetín, ktoré prevísali nadol a spájali sa s dolnými terasami. Terasy pôsobili akoby viseli alebo sa vznášali - odtiaľ pomenovanie „visuté" záhrady. V lete, keď teplota stúpala k 50 stupňov Celzia, otroci neprestajne čerpali vodu zo studní a z Eufratu do zavlažovacích kanálov. Z najvyššej terasy voda stekala dole do ostatných záhrad. Záhrady vodou zásoboval systém, ktorý viedol cez schody a jeho fungovanie pravdepodobne zabezpečovalo reťazové čerpadlo.

Neznáme pyramídy, o ktorých existencii ste netušili

Kto je ich tvorcom?
Napriek tomu, že záhrady nesú pomenovanie po kráľovnej Semiramis, odborníci sa jednoznačne zhodujú, že ona ich postaviť nedala. Podľa historikov sú dielom novobabylonského panovníka Nebukadnesara II. Legenda vraví, že kráľ dal vybudovať prekrásne záhrady pre svoju manželku Amytis, ktorá pochádzala z Perzie a v pustom Babylone jej chýbala zeleň. Vďaka nim získala ilúziu domova, a zároveň sa v krásnych záhradách mohli spolu prechádzať a oddychovať. Najnovšie výskumy však prezrádzajú, že ani on nie je ich tvorcom.

Semiramidine visuté záhrady: Mohol div sveta naozaj existovať?
Dejinný omyl
Podľa výskumov sa záhrady ani nenachádzali v Babylone, ale skoro o päťsto kilometrov severnejšie, v asýrskom meste Ninive, neďaleko dnešného Mosulu v Iraku. Stephanie Dalleyová z Orientálneho ústavu Oxfordskej univerzity si už pred desaťročiami všimla, že na záhadnej legende o babylonských záhradách čosi nesedí. Všetko pochopila, keď narazila na zvláštny nápis zo 7. storočia pred Kristom. Preto trvalo roky nájsť dôkazy, ktoré by jasne ukázali, že záhrady a systém akvaduktov a kanálov postavili v Ninive.

Ďalších sedem divov sveta: tieto (možno) nepoznáte

Naozaj existovali
Dnes môžeme smelo povedať, že visuté záhrady skutočne existovali. Dalleyeová prvý raz spomenula svoje zistenie pred dvadsiatimi rokmi. Odvtedy zbiera ďalšie dôkazy, ktoré potvrdia, že bájne visuté záhrady neležali v Babylone a nevytvoril ich Nebukadnesar II. Za ich vznikom stojí pravdepodobne krutovládca, asýrsky kráľ Sinacherib a nachádzali sa síce v Babylone, ale v Novom Babylone, ako vtedy nazývali Ninive.

Konečne existujú dôkazy
Vykopávky v blízkosti Mosulu podporujú tvrdenia vedkyne. Archeológovia našli dôkaz v podobe veľkej bronzovej skrutky z mechanizmu, ktorý pumpoval vodu do záhrad. Našli aj drobné reliéfy v blízkosti miesta, ktoré zobrazovali svieže záhrady. O prítomnosti záhrad zároveň svedčí kopcovitý a terasovitý terén v okolí Mosulu, ktorý je pre takúto stavbu logickejší než roviny v okolí Babylonu.

Autor: Radomír
Foto: Public Domain

DISKUSIA
27.4. 2018 17:00
Diskusia