2. Head-up displej

Head-up displej s premietaním na čelnom skle.
Head-up displej s premietaním na čelnom skle.
Zdroj: Mercedes-Benz

Premietanie informácií na čelné sklo sa na prvý pohľad môže javiť ako zbytočné. V skutočnosti je to výborná funkcia, ktorú ak v aute máte, ihneď si na ňu privyknete. Ide o zobrazovanie údajov o vozidle, jazde, alebo aj navigácie. Z hľadiska bezpečnosti je bod na strane projekčnej obrazovky, pretože netreba klopiť zrak na prístrojový panel, stačí sa zamerať na čelné sklo. Ak by ste si mysleli, že v tme táto funkcia môže rušiť vodičovu pozornosť, je možné znížiť jas.