Vyvinuli ho špecialisti z oblasti typografie a behaviorálnych vied. Písmo Sans Forgetica je úplne novým fontom, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol čitateľovi lepšie si zapamätať vnímané informácie. Princíp je pritom pomerne jednoduchý: pri každom slove totiž človek strávi viac času.

Sans Forgetica: Písmo, ktoré vám vylepší pamäť
Dizajn Sans Forgetica vychádza zo staršieho fontu s názvom Albion. Výrazne ho však pozmenili tak, aby sa pri čítaní viac zapájal mozog. Čitateľ sa musí na jednotlivé slová pozerať o zlomok dlhší čas, než je zvyknutý, čo pomáha lepšie si veci pamätať.

Neuveriteľná schopnosť: žena si pamätá každý detail života už od kolísky

Vyvinuli ho odborníci z melbournskej RMIT University, ktorí zhodne veria, že Sans Forgetica pomôže študentom lepšie sa pripravovať na skúšky. „Ide zrejme o prvý prípad, keď sa skombinovali vedecké princípy s psychologickými teóriami za účelom tvorby fontu," uviedol v jednom z rozhovorov behaviorálny ekonóm Jo Peryman.

Zhoršená pamäť aj schopnosť komunikovať: technológie nemajú len pozitíva

Ak je font čitateľovi dobre známy, ten má vo zvyku preletieť cez slová. Mozog si tak nestihne zapamätať, čo vlastne čítal. Platí to aj naopak. Ak je písmo príliš zvláštne, mozog sa trápi s lúštením slov a samotnú podstatu informácie tlačí do úzadia. Sans Forgetica podľa svojich tvorcov leží medzi týmito dvomi extrémami. Plynulému čítaniu kladie len toľko prekážok, koľko je potrebné.

Treba však zodpovedať najdôležitejšiu otázku: „Funguje to?" Naozaj Sans Forgetica pomáha čitateľom lepšie si pamätať informácie? Štúdie zatiaľ ukázali, že odpoveď je kladná. Rozdiel však nie je nijak markantný.

Jedného experimentu sa zúčastnilo 96 študentov, ktorí si mali zapamätať slovné páry v troch rôznych fontoch. Výsledok? Zapamätali si 69 percent párov zapísaných písmom Sans Forgetica v porovnaní so 61 percentami pri zvyšných dvoch fontoch.

Policajt s fotografickou pamäťou: na tváre zločincov nezabúda

V inom pokuse malo zasa 303 študentov vyplniť test, v ktorom bolo správnych viacero odpovedí. Keď odpovedali na základe textu, ktorý si prečítali vo fonte Sans Forgetica, odpovedali správne v 57 percentách prípadov. V prípade písma Arial bola úspešnosť len 50 percent.

Sans Forgetica vám teda nedá zázračne pamäť slona. Občas však k úspechu pomôže aj o pár percent lepšia pamäť.