Jean-François Pilâtre de Rozier sa narodil v meste Metz na severovýchode Francúzska krčmárovi a jeho manželke. Na popud otcovho kamaráta ho rodičia dali na školu, ale ukázalo sa, že benediktínskym mníchom, ktorí vzdelávacie zariadenie viedli, sa Jean príliš nepozdáva. Nedával pozor a často vyrušoval. Ani preloženie do vojenskej školy, kde mladík študoval chirurgiu, nepomohlo. Francúz nevedel udržať obsah žalúdka na mieste, keď mal niekoho pitvať. Napokon skončil pri štúdiu fyziky, chémie a prírodných dejín, ukončil ale aj trojročné štúdium farmácie.

Po nezhodách s otcom sa zamestnal v parížskej lekárni, istý čas zasa učil na univerzite v Remeši. Po návrate do Paríža začal experimentovať s fyzikou a pokusy predvádzal miestnej smotánke. Počas jedného „vystúpenia“ chcel dokázať, že vo vodíku sa nenachádza vzduch. Nech už tým mienil čokoľvek, nadýchol sa zmesi, ktorá obsahovala 90 percent vodíka a desať percent vzduchu. Potom začal vydychovať a túto zmes zapálil. Výsledkom bola explózia a de Rozier neskôr uviedol, že sa čudoval, že mu nevyrazilo zuby.

Chuť na dobrodružstvá ho ale neopustila a začal sa zaujímať o teplovzdušné balóny. Keď bol prvýkrát svedkom letu balóna bez posádky, navrhol, že v koši pripevnenom k balónu vystúpi do výšky 100 metrov. Francúzsky kráľ Ľudovít XVI. síce navrhoval, aby sa prvého pilotovaného letu zúčastnili dvaja kriminálnici, ale de Rozier nechcel, aby táto česť pripadla zlosynom. Spolu s markízom d´Arlandesom sa tak de Rozier stal členom posádky prvého balóna.

Po niekoľkých pokusoch s pilotovaním balónov sa de Rozier a d´Arlandes odhodlali na let nepriviazaným balónom. 21. novembra 1783 vystúpili do výšky asi tisíc metrov a za 25 minút prekonali vzdialenosť deväť kilometrov. De Rozier poznamenal, že takýto vynález by mohla využiť armáda na odkrývanie nepraiteľských pozícií.

Po niekoľkých mesiacoch a viac i menej úspešných letoch si de Rozier zmyslel, že preletí Lamanšský prieliv. Prevládajúce vetry s ním ale nesúhlasili, a tak skonštruoval dvojitý balón. Jeden, naplnený vodíkom, bol pripevnený nad teplovzdušným balónom. Muž dúfal, že sa dostane do výšky, kde už budú vetry priaznivejšie.

a
Zdroj: Public Domain

15. júna 1785 napokon Jean-François Pilâtre de Rozier a Pierre Romain vzlietli z mesta Boulogne-sur-Mer a plánovali sa dostať do Anglicka. Po asi 27 minútach už boli vo výške 500 metrov, keď prišiel silný náraz vetra a zavial uhlík zo spodného balóna k tomu hornému. Uhlík sa prepálil cez jemný povrch a vodík vnútri následne explodoval. Muži sa s horiacimi troskami zrútili na zem. De Rozier bol okamžite mŕtvy, jeho kolega ešte chvíľu podľa očitých svedkov žil. Ich odvážny pokus dnes pripomína obelisk neďaleko Boulogne-sur-Mer.