Menu
zdroj: ShutterStock
Man in virtual helmet . Mixed media

Techmag Prelomové inovácie od 90. rokov, ktoré zmenili aj váš život

Kolegovia z redakcie Život vám pripomenú najväčšie inovácie, ktoré sa objavili od 90. rokov.

Internet

Absolútna jednotka v zmene smerovania našej planéty. Je bezpochyby najvplyvnejším vynálezom posledných 30 rokov, ak nie minulého storočia. Od zverejnenia softvéru World Wide Web v roku 1993 internet zmenil spôsob, akým komunikujeme, vymieňame si informácie, spravujeme financie, nakupujeme, pracujeme, jednoducho žijeme.

3d,Rendering,Www
Zdroj: Shutterstock

Pokračovanie na ďalšej strane...