Juliánsky

Keď v roku 48 pred naším letopočtom vstúpil rímsky vojvodca Gaius Iulius Caesar do Egypta, oboznámil sa so slnečným kalendárom Egypťanov. Iné kultúry sa v tom čase orientovali podľa mesiaca, egyptský kalendár bol slnečný. Rok bol rozdelený na dvanásť mesiacov po 30 dňoch a chýbajúcich päť dní bolo pridaných na koniec roka. Tým Egypťania dostali vždy 365 dní skutočného roka. Je zaujímavé, že kalendár, ktorý vytvorili, bol oveľa lepší, než dokázali vytvoriť Gréci, ktorí boli jedným z najvzdelanejších národov staroveku.

Až do 16. storočia v celom kresťanskom svete platil juliánsky kalendár, ktorý v 1. storočí pred naším letopočtom zaviedol Gaius Iulius Caesar.
Až do 16. storočia v celom kresťanskom svete platil juliánsky kalendár, ktorý v 1. storočí pred naším letopočtom zaviedol Gaius Iulius Caesar.
Zdroj: Wikipédia

S pomocou egyptských astronómov pod vedením Sosigena z Alexandrie, gréckeho astronóma a filozofa, ktorý bol aj učiteľom Kleopatry, presadil Gaius Iulius Caesar ako doživotný konzul a najvyšší kňaz v roku 46 pred naším letopočtom prechod zo starého rímskeho lunárneho kalendára na kalendár orientovaný podľa slnka. Juliánsky kalendár mal dĺžku 365 dní rozdelených do dvanástich mesiacov po 30 a 31 dní. Nový rok sa v ňom začínal prvým Ianuariom. Názvy mesiacov označených v tomto kalendári sa používajú dodnes.

Rozhovor pokračuje na následujúcej strane.