MENU
Menu
a

Techmag Parný kôň: Kráčajúca lokomotíva mala byť prelomom v doprave

Od čias prvej parnej lokomotívy železničná doprava riadne pokročila. Vlak typu maglev v Japonsku dosiahol maximálnu rýchlosť 603 kilometrov za hodinu už v roku 2015. Avšak dejiny železnice obsahujú aj menej úspešné projekty a myšlienka na stvorenie kráčajúcej lokomotívy patrí medzi ne.

Mechanický cestovateľ či parný kôň boli prezývky, ktorými William Brunton označoval svoj „prevratný“ dopravný prostriedok. Vynálezca sa narodil v roku 1777 v Škótsku a jeho otec bol hodinár, takže prvé skúsenosti s rôznymi mechanizmami pochytil mladý William už ako dieťa. Ako 13-ročný začal pracovať v pradiarni bavlny, ktorá bola taktiež plná rôznych strojov. Mladého chlapca fascinovali. Po šiestich rokoch sa presťahoval do Birminghamu a mal to šťastie, že sa zamestnal v zlievarni, ktorú viedol priekopník v oblasti využitia pary James Watt. Už ako 25-ročný sa William stal vedúcim oddelenia sekcie motorov. O šesť rokov neskôr už pomáhal iným priemyselníkom rozširovať ich vlastnú továreň.

Svojich 15 minút pochybnej slávy si užil v roku 1813, keď začal pracovať na dômyselnej kráčajúcej lokomotíve. Mala štyri kolesá a pohybovala sa po koľajach, ale poháňali ju dve mechanické nohy. V podstate fungovala rovnako ako človek tlačiaci pred sebou banský vozík a presne na to bola aj určená: na prepravu uhlia a nalámaných skál.

Brunton rozhodne nebol hlupák a bizarný spôsob pohonu vedel odôvodniť. Myslel si totiž, že kolesá na železných koľajach nebudú mať dostatok trenia a budú do mierneho prešmykovať. Nohy mali rušňu pomáhať.

Lokomotíva dva roky dobre slúžila vo vápencovom lome v Butterley a Brunton neskôr vyrobil aj väčšiu, ktorá slúžila v uhoľnej bani. Projekt ale nikdy nemal komerčný úspech. Keď ho totiž v roku 1815 predvádzal potenciálnym investorom, rušňu explodoval bojler a zabil a zranil viacero okolostojacich. Išlo o vôbec prvý zdokumentovaný výbuch bojlera a zároveň prvé železničné nešťastie v dejinách. To Bruntona odradilo od ďalšieho experimentovania s parným koňom a venoval sa iným záležitostiam.

Hoci meno Williama Bruntona je pomerne neznáme, do veľkej miery sa pričinil o rozvoj námornej parnej dopravy. Kráčajúca lokomotíva však bola jedným z jeho menej užitočných vynálezov.