Medzi desiatimi egyptskými ranami, ktoré sa spomínajú v Biblii, nájdeme aj kobylky ničiace úrodu. Koniec koncov, ich nálety sú nebezpečné aj v dnešných dňoch. No pletiarka červenozobá je pre ľudí v Botswane, Etiópii, Keni, Juhoafrickej Republike, Sudáne, Tanzánii a Zimbabwe ešte nebezpečnejšia.

Pletiarka červenozobá je najpočetnejším voľne žijúcim vtákom na Zemi. Odhaduje sa, že v Afrike žije asi 1,5 miliardy týchto zvierat, ktoré sú schopné prekonávať veľké vzdialenosti. Jedinec skonzumuje denne asi štyri gramy rastlinných zŕn za deň, čo sa nezdá veľa. No predstavte si gigantické kŕdle s miliónmi vtákov, ktoré nalietavajú na polia, a dostanete katastrofu.

Povedať, že pletiarka červenozobá je nenásytný tvor, nestačí. Tento jediný druh spôsobuje na obilninách v Afrike také škody, že v niektorých krajinách likvidujú jeho obrovské kolónie bombami. Veľmi to však nepomáha. Ani postrekovanie avicídmi, teda látkami, ktoré zabíjajú vtáky, nie je účinné.

Ani prirodzení predátori operenca nezlikvidujú. Pletiarka je korisťou mnohých živočíchov vrátane dravých vtákov, hadov, veveríc, prasiat bradavičnatých, cibetiek, mungov, mačkovitých šeliem, opíc i šakalov, na jej obrovskej populácii sa to však príliš neprejavuje. Ľudia chytajú tieto vtáky do obrovských sietí po tisícoch, ale nezdá sa, že by to pletiarky nejako výraznejšie pociťovali.

Každoročné obrovské nálety týchto operencov na polia sú jedným z dôvodov, prečo sú niektoré z afrických štátov dodnes nesebestačné čo sa produkcie obilnín týka. Desaťročia boja proti pletiarke zatiaľ neprinášajú úžitok. Experti odhadujú, že tieto vtáky ročne spôsobia škody vo výške asi 80 miliónov eur. Boj s nimi je pre afrických farmárov naďalej veľkou výzvou.