Zamerané len na sex
Spočiatku je to sex, sex a samý sex, ale všetkého priveľa škodí. Nejeden rozchod je dôkazom, že okrem radovánok je dobré budovať aj ostatné stránky vzťahu, aby potom neprišlo kruté vytriezvenie. Popri sladkých rečiach a zvádzaniach sa teda aj veľa rozprávajte a spoznávajte.

Odsunutie bežného života
Je prirodzené, že s príchodom partnera do života sa priority mierne obmenia. Ale odsúvať celý život na druhú koľaj? To zaváňa problémami, ktoré skôr či neskôr vyplávajú na povrch. Pre spokojnosť oboch a pre úprimný vzťah je dobré pokračovať v koníčkoch, stretávaní sa s priateľmi i pracovnom nasadení. Aby bolo hneď od začiatku jasno a nedošlo neskôr k výčitkám.

Pretvarovanie sa
Nasadené ružové okuliare v začiatkoch vzťahu môžu zvádzať k tomu, že sa viac či menej pretvarujeme. Súhlasíme, pritakávame, zamlčujeme... A to všetko v záujme dokonalého súznenia. Táto stratégia však neodkladne vedie k tomu, že všetko praskne a vzťah sa otrasie v základoch.

Vyhýbanie sa konfliktom
Nikto sa po pár týždňoch nechce hádať. Ani sa hádať nemusíte. Ale nebojte sa dať najavo, že váš názor je odlišný a že s niečím nesúhlasíte. Budovanie reálneho vzťahu je aj o tom, že si budete hľadať kompromisné riešenia a nastavovať hranice. To je dokonca jednou z najdôležitejších úloh začínajúceho partnerstva.

Ignorovanie výstražných znamení
A čo ak vám pomedzi počiatočné chvíle plné sexu zrazu niečo prekáža? Výstražné znamenia, že nejde o tú pravú lásku, neradno ignorovať. Znie to možno kruto, ale odchádza sa ľahšie na začiatku než po rokoch, kedy máte spoločné záväzky. Preto sa nebojte ružové okuliare na chvíľu zložiť a vidieť veci jasne.