MENU
Menu
zdroj: Douwe van Hinsbergen
a

Techmag Objavili nový kontinent, stratil sa pred miliónmi rokov a pripomína Atlantídu

Volá sa Veľká Adria a ak ste o ňom dosiaľ nepočuli, nečudujte sa. Vedci totiž tento kontinent objavili len nedávno.

Kontinent o rozlohe Grónska sa pred 240 miliónmi rokov oddelil od severnej Afriky a dávno predtým, než po planéte kráčali prví predkovia človeka, ho pohyby zemských dosiek vrazili do zemského plášťa. Veľká Adria po sebe však zanechala stopy v horách južnej Európy a geológovia už dlhšiu dobu tušili, že v tomto regióne existoval aj nejaký iný kontinent. A nedávno sa ho po desiatich rokoch výskumu konečne podarilo vedecky dokázať.

Medzinárodný tím výskumníkov, ktorý koordinovala Utrechtská univerzita, dokázal objasniť presný tvar i polohu strateného kontinentu. Vedúci tímu Douwe van Hinsbergen na svojom blogu výstižne napísal: „Zabudnite na Atlantídu. Tisíce turistov trávia dovolenky na skutočnom stratenom kontinente bez toho, aby o tom vedeli."

Podobne ako bája Atlantída, aj väčšina Veľkej Adrie sa nachádzala pod vodou a vytvárala plytké tropické moria s rozľahlými koralovými útesmi. Tu však podobnosti končia. Zatiaľ čo Atlantídu podľa mýtov zničila prírodná katastrofa, Veľkú Adriu počas miliónov rokov postupne pohltila južná Európa. Pred 130 až 100 miliónmi rokov sa stratený kontinent začal „vkĺzavať" pod Európu a ponárať sa do zemského plášťa.

Vedcom sa vďaka špeciálnym postupom podarilo zrekonštruovať pohyb tektonických dosiek a vizuálne ich vrátiť do polohy, v akej boli pred 240 miliónmi rokov. A pohli sa aj zvislým smerom. Postupne „odlupovali" jednu geologickú vrstvu za druhou, až kým neidentifikovali polohu Veľkej Adrie. Podarilo sa im zistiť, že sa dnes nachádza 1500 kilometrov pod Európou.

Stále však existuje šanca, že časť strateného kontinentu uvidíte. Keď sa totiž dostával pod Európu, vrchné vrstvy usadených hornín sa olupovali a vytvorili slávne horské pásma: talianske Apeniny, časti Álp a pohoria na Balkáne, V Grécku i Turecku.

Skúmanie strateného kontinentu nebolo náročné len po odbornej a technickej stránke. „Veľká Adria bola rozsiahla a dnes sa nad ňou rozkladá vyše 30 štátov," tvrdí van Hinsbergen. „V každom z nich majú geológovia vlastné mapy, uskutočňovali vlastné prieskumy a presadzovali vlastné myšlienky o pohybe kontinentov. My sme to museli zladiť a vyvodiť závery. A našťastie sa nám to podarilo," uzavrel.

Veľká Adria nie je prvý „stratený kontinent", ktorý sa podarilo objaviť. V roku 2017 našli vedci východne od Austrálie kontinent Zélandia.