V roku 1758 vydal anglický parlament nariadenie o prevoze uhlia z baní v Middletone do tovární v Leedse. V tom čase sa koľaje vyrábali z dreva a hoci parné motory sa používali napríklad na poháňanie vysokých pecí či vodných čerpadiel, nik sa nepokúsil namontovať ich na kolesá.

Brandlingovci, ktorí prevádzkovali bane v Middletone, boli oproti konkurentom v nevýhode. Nemala totiž prístup k preprave uhlia po vode, čo značne zvyšovalo náklady na prepravu. Richard Humble však Charlesove Brandlingovi navrhol, aby postavili železnicu, po ktorej by vozy s uhlím ťahali kone. Skutočne sa tak stalo a v roku 1755 prechádzali cez pozemky Brandlingovcov drevené koľaje až ku kompe na rieke Aire. O dva roky neskôr ju predĺžili až do Leedsu. Brandling si potom vyžiadal od parlamentu potvrdenie na prevádzkovanie „vlaku“ a skutočne ho aj dostal.

Továrne v Leedse tak zrazu mali prístup k lacnému uhliu, čo viedlo k ekonomickému vzostupu celého regiónu.

V 19. storočí nastal pokrok v oblasti parných technológií. Richard Trevithick zostrojil prvý vysokotlakový parný motor a následne vyrobil aj prvú parnú lokomotívu pre železiarne Coalbrookdale. Zlom však prišiel až s lokomotívou Salamanca, ktorú zostrojil Matthew Murray. Tá sa stala prvým komerčne úspešným parným rušňom. Bol založený na ozubnicovom princípe a v uhoľnom priemysle zaznamenal veľký úspech.

Prvá predaná Salamanca však jazdila len šesť rokov. Došlo totiž k nehode, pri ktorej jej v roku 1818 explodoval bojler a zabil Jamesa Hewitta, vôbec prvého rušňovodiča v dejinách. Po výbuchu prešli bane v Middletone späť ku konskému pohonu. Výnimkou bol len krátky úsek s dĺžkou 1540 metrov, kde naďalej premávala parná lokomotíva. Tým úsekom bol Middleton Railway.

Postupom času dochádzalo k rekonštrukcii železnice, drevené koľaje nahradili železnými, zmenili sa aj rušne, ale dráha ostala. Keď však v 60. rokoch 20. storočia zavreli bane, zdalo sa, že MIddleton Railway je odsúdená na zánik. Vďaka dobrovoľníkom, ktorí ju udržiavajú v dobrom stave, tu však vlaky premávajú dodnes. Dokonca aj parné.