Diamantová sútra je prastaré budhistické kázanie, ktoré sa učia naspamäť celé generácie budhistov už najmenej od 5. storočia. Sútra, ktorá pojednáva o tom, že materiálny svet je len ilúziou, vznikla v Indii. V roku 401 ju preložili do čínštiny a dodnes vznikli milióny jej exemplárov. Zaujímavé je, že práve Diamantová sútra je najstaršou tlačenou knihou na svete.

Najstaršia tlačená kniha pochádza z Číny, takmer tisíc rokov ležala v jaskyni
Kópia originálneho prekladu do čínštiny na šesť metrov dlhom zvitku papiera sa nachádza v Britskej knižnici v Londýne. Posledných pár riadkov textu prezrádza nielen autora, ale dátum vzniku tejto tlačenej „knihy".

Predchodca čítačky kníh vznikol už v 16. storočí, ako fungoval?

Vyrobil ju istý Wang Jie 11. mája 868. Práve tento presný dátum urobil z Diamantovej sútry najstaršiu tlačenú knihu v dejinách. Sútru vyrobili pomocou drevených kociek. Ide o postup tlače, pri ktorom sa text starostlivo vyryje do dreva. Drevo sa následne namočí do atramentu a otlačí na papier.

Skutočný príbeh Motýľa: Nakoľko bola svetoznáma kniha pravdivá?

Zvitok vytlačili pomocou siedmich blokov spojených do jedného. Zvitok objavil v roku 1907 mních v zavalenej jaskyni v severozápadnej Číne. Suchý púštny vzduch sa postaral o dokonalé podmienky na konzerváciu zvitkov a hodvábu v jaskyni. Navyše, žltá farba, ktorou boli zvitok zafarbený, pochádza z korkovníka amurského. Ide o strom, ktorý má insekticídne účinky.

FOTO: Neuveriteľné ilustrácie: Muž ich tvorí v programe, ktorý máte aj vy

Diamantová sútra sa nachádzala medzi viac než 40-tisíc zvitkami ukrytými v jaskyni. Predpokladá sa, že ju sem uložili niekedy v 11. storočí, a tak na svoje objavenie čakala približne 900 rokov. Keď sa o zvitkoch v jaskyni dozvedel počas jednej zo svojich expedícii maďarský archeológ Aurel Stein, podplatil stráže, ukradol tisíce dokumentov a prepašoval ich do Veľkej Británie. Medzi nimi bola aj Diamantová sútra. Briti mu za to udelili rytiersky rád, čínski nacionalisti ho nazvali zlodejom.

Autor: Liam
Foto: Public Domain