Na prvých pohľad vyzerá Techa čisto, priam pozýva na okúpanie. Nikdy by ste si nepomysleli, že kedysi slúžila, a možno aj dnes slúži, na zbavovanie sa jadrového odpadu. V následku toho boli desaťtisíce ľudí vystavené 20-krát väčšiemu množstvu radiácie než tí, ktorých sa dotkla černobyľská katastrofa.

Za posledných 13 rokov evakuovali úrady z okolia Techy 23 z 24 vidieckych komunít, ale pre tisícky ľudí, ktorí kvôli rádioaktivite dostali rakovinu, už bolo neskoro. Zodpovední však naďalej tvrdia, že úroveň rádioaktivity je v oblasti „prijateľná“, hoci detektory tu pípajú ako šialené.

Prečo vlastne úrady nikdy ľudí žijúcich v okolí Techy neupovedomili, že sú v nebezpečenstve? Dôvodom bolo utajenie závodu na spracovanie jadrového paliva menom Majak. Ten sa nachádza na hornom toku Techy a väčšina ľudí o jeho existencii vôbec netušila. Na mapách sa neobjavoval a bežný človek sa do blízkosti komplexu ani dnes nedostane. Nik presne nevie, čo sa vlastne za bránami komplexu deje. Miestni, ktorí ešte ostávajú pri Teche, si myslia, že vypúšťanie jadrového odpadu do rieky naďalej pokračuje.

Poprieť sa ale nedá fakt, že v rokoch 1949 až 1956 vypustili pracovníci Majaku do Techy 76 miliónov metrov kubických kontaminovanej vody, hoci vedeli, že ide o zdroj vody pre dva tucty dedín. Tie mali dovedna 28-tisíc obyvateľov a s ich evakuáciou sa začalo až v roku 2008.

Rok predtým výskum organizácie Greenpeace ukázal, že v okolí Techy je 3,6-krát väčší výskyt rakoviny než je celonárodný ruský priemer. Ešte drastickejší bol výskyt vrodených chýb u detí, tých bolo až 25-krát viac. Dlhodobá štúdia, ktorú organizovali ruskí a americkí vedci zo Spolku pre radiačný výskum, ukázala, že zo 17 435 obyvateľov narodených pred rokom 1956, malo 1933 rakovinu. Drvivá väčšina skúmaných tiež mala v kostiach vysokú hladinu rádioaktívneho izotopu stroncium-90.

ZSSR až koncom 80. rokov priznal existenciu Majaka. So závodom, ktorý je vám možno známejší ako Kyštym, sa totiž spájalo viacero katastrof, ktoré ovplyvnili životy asi pol milióna ľudí. Presné dáta o úmrtiach či ochoreniach ale vláda neposkytla.

Takmer všetci ľudia už z okolia Techy odišli. Ostáva len dúfať, že rokmi úroveň rádioaktivity v rieke klesne natoľko, že už nebude nebezpečná. Či sa sem obyvatelia niekedy vrátia je však otázne.