Preto rekonštrukcia musí prebiehať obzvlášť opatrne a profesionálne, aby nám umožnila nahliadnuť do ďalekej histórie.

Komplex Petra, Jordánsko

Ruiny jordánskej Petry spopularizovali filmy ako Indiana Jones a Posledná krížová výprava a Transformers: Pomsta porazených. Mesto obyvatelia opustili v 6. storočí a keďže stojí v seizmickej zóne, ohrozujú ho povodne i zemetrasenia. Lokalitu však ohrozuje aj neustály prílev turistov na konci 20. storočia. Počas 90. rokov preto mesto Petra zaradili do zoznamu sledovaných svetových pamiatok Svetového pamiatkového fondu (WMF). WMF, Jordánske ministerstvo turizmu a starožitností a Petra National Trust spojili sily a vypracovali dlhodobý plán obnovy tejto prekrásnej lokality. Okrem iných štúdií viedlo množstvo projektov k obnove veľkolepého Veľkého chrámu, niekoľkých stĺpov, vstupnej rokliny a byzantského kostola, ako aj k rekonštrukcii starých vodných kanálov.

Fresky Sixtínskej kaplnky, Vatikán

Ikonická Sixtínska kaplnka je známa množstvom umeleckých diel, ktorých autormi sú napríklad slávny Botticelli alebo Perugino. Pápež Július II. požiadal Michelangela, aby skrášlil strop, čím umelca zamestnal v rokoch 1508 až 1512. Slávny Michelangelov Posledný súd z roku 1541 schválil pápež Klement VII. Michelangelove umelecké diela sú cenené ako najpozoruhodnejšie diela západného umenia. Práve diela v Sixtínskej kaplnke a zvlášť strop prešli v priebehu rokov niekoľkými rekonštrukciami, z ktorých posledná prebehla v rokoch 1980 až 1994. Najnovšia obnova stropu mala význam pre milovníkov aj historikov umenia, pretože odhalila farby a detaily, ktoré predtým nikto nevidel. Mnohí tvrdia, že ako priamy dôsledok týchto objavov bude potrebné zrevidovať každú jednu knihu, ktorá vznikla o Michelangelových technikách. Stručne povedané, znamená to prehodnotenie jeho štýlu, použitia farieb a umeleckej formy ako celku, čo pravdepodobne vedie k novej vízii lesku vrcholnej renesancie.

Partenón, Grécko

Partenón je stelesnením gréckej architektúry a jednou z najdôležitejších zachovaných stavieb starovekého Grécka. Okrem toho, že je ústredným centrom náboženstva v Aténach, jeho sochy a iné umelecké diela nikdy nereplikovali. Partenón postavili okolo roku 500 pred Kristom a symbolizoval bohatstvo, moc a úspech a dodnes je jednou z najuznávanejších stavieb na svete. Projekt obnovy Akropoly sa zrodil v 70. rokoch, keď sa grécka vláda rozhodla podniknúť významné kroky na obnovu rýchlo sa zhoršujúceho stavu stavieb. Komisia zmapovala každý jeden artefakt a pozostatok v troskách a použila techniky 3D na identifikáciu jeho pôvodnej polohy. Hoci obnova stále prebieha, reštaurátorský tím plánuje vylepšiť pôvodné objekty Partenónu novými komponentmi tak, aby zachovali integritu lokality a zároveň stavba zostala odolná voči vode a korózii. V prípade potreby na obnovu použijú mramor z pôvodného miesta lomu, aby zostali verní pôvodnému vzhľadu a dojmu budovy. Stavbu však neplánujú dobudovať. Zostane čiastočnou ruinou s jedinečnými čertami, ktoré odrážajú jej pozoruhodnú históriu.

Terakotová armáda, Čína

Terakotovú armádu objavili vidiečania náhodne 29.marca 1974 pri pokuse vykopať studňu. V hĺbke piatich metrov našli obrovské množstvo keramických črepov a nález oznámili archeológom, ktorí pokračovali vo výkopových prácach. Napriek náhode môžeme konštatovať, že išlo o jeden z najvýznamnejších archeologických objavov v 20. storočí. Bohužiaľ, množstvo terakotových bojovníkov bolo v zlom stave. Údajne len jeden z takmer osemtisíc bojovníkov, bol v celosti. K dnešnému dňu archeológovia objavili viac ako 600 jám v sieti veľkých podzemných jaskýň. Hoci väčšina zostáva zatiaľ nevykopaná, v Múzeu terakotovej armády uzavreli tri veľké jamy, ktoré dnes tvoria jednu z najobľúbenejších turistických atrakcií Číny. Každá z nich je jedinečná. V jednej nájdete bojovníkov stojacich vo formácii, zatiaľ čo druhá jama vám ukáže, ako bojovníci vyzerali, keď ich prvýkrát objavili – popraskaných a dolámaných. Tretia jama je najmenšia a predstavuje veliteľské stanovište.

Archeologický park Pompeje, Taliansko

Hoci reštaurovanie Pompejí si zaslúži samostatný článok, skúsime v krátkosti zhrnúť plán jeho obnovy. Hrobky, bohaté obydlia a verejné priestranstvá v Pompejách bohužiaľ vyplienili lupiči, odkedy sa v 18. storočí začali koordinované archeologické vykopávky. V roku 2008 Taliani oficiálne vyhlásili pre Pompeje rok trvajúci výnimočný stav. Európska komisia schválila financovanie obnovy vo výške 105 miliónov Eur a medzi prvé kľúčové odporúčania patrilo zabezpečenie všetkého, čo dovtedy vykopali. (Tretina archeologického náleziska je dodnes stále pod zemou.) Robotníci vynaložili maximálne úsilie na stabilizáciu budov a kamenných múrov, obnovili fresky a nainštalovali systémy odtoku dažďovej vody na jej presmerovanie. Naprieč starobylým mestom rozmiestnili početné sledovacie kamery, ktoré strážia stovky denných návštevníkov Pompejí. V rámci projektu vydláždili priestor s rozlohou 12-tisíc metrov štvorcových.