Výskumníci na univerzite v Aarhuse v Dánsku našli súvis medzi znečistením svetových oceánov tzv. polychlórovanými bifenylmi (PCB) a nižšou hustotou kosti v penise ľadových medveďov. PCB sa používal pri výrobe náterových hmôt a gumových výrobkov od roku 1930, ale zakázali ho v roku 2001 po tom, čo vedci zistili, že môže spôsobiť rakovinu.

Dnes je už známe, že ak majú ľadové medvede vysokú hladinu znečisťujúcich látok v telách, majú aj menší priemer kosti v penise a menšie semenníky. Slabá kosť predstavuje pre medvede nebezpečenstvo, že si zlomia penis, čo by mohlo mať katastrofálne následky pre prežitie ohrozených druhov. Z cicavcov majú kosť v penise napríklad vydry. Predpokladá sa, že je to vedľajší produkt evolúcie, hoci odborníci si tým nie sú istí.

Globálne otepľovanie je mimoriadne problematické najmä pre ľadové medvede, ktorých počet sa stále znižuje pre topenie ľadu, nebezpečné životné podmienky a menej príležitostí na lov. Škodlivé chemické látky, tzv. organohalogény obsahujú aspoň jeden atóm halogénu, ako je fluór alebo chlór, a sú používané ako rozpúšťadlá a pesticídy, ale aj pri výrobe farieb a liekov.

Dánski vedci spolu s tímom z Kanady študovali 279 ľadových medveďov, ktoré sa narodili v severovýchodnom Grónsku a Kanade v rokoch 1990 až 2000. Použili röntgen, aby zistili hustotu vápnika v ich kostiach, a potom porovnali svoje zistenia s regionálnymi dátami znečisťujúcich látok. Tím objavil súvislosť medzi nízkou hustotou kostí a vysokej hladiny PCB, ale zdôraznil, že zistenia nie sú dostatočne podložené, aby preukázali, že práve znečisťujúce látky sú príčinou ťažkostí.

Odborníci si nie sú istí presným účelom kosti penisu pri párení ľadových medveďov, no myslia si, že zlomená kosť pravdepodobne zastaví samca pri párení.

Aj keď neboli vykonané rozsiahle a nákladné štúdie v prírode, aby vedci pochopili vplyv znečisťujúcich látok na polárne medvede, odborníci si myslia, že chemikálie zabili mnoho medveďov najmä v posledných desaťročiach.

Dokonca sú presvedčení, že PCB môže spôsobiť zmeny v génoch medveďa.

V roku 2013 vedci odhalili znepokojujúci trend klesajúcej hustoty kosti v penise vydry, pravdepodobne spôsobené chemickými látkami. Do roku 2100 bude populácia ľadových medveďov možno musieť vydržať dva až päť mesiacov v roku bez ľadu na mori, čo by pravdepodobne viedlo k hladovaniu a narušeniu ich schopnosti páriť sa.