MENU
Menu

Techmag Medúza, ktorá nikdy neumiera: Bude kľúčom k nesmrteľnosti človeka?

Medúza s latinským názvom turritopsis dohrnii je jedným z najzaujímavejších živočíchov na Zemi. Žije v Stredozemnom mori a vyslúžila si prezývku „nesmrteľná".

Má totiž schopnosť omladzovania. Zo dospelého jedinca sa môže stať pohlavne opäť nedozretý exemplár, čím sa vyhne úmrtiu. Vedci veria, že práve táto medúza je kľúčom k dosiahnutiu biologickej nesmrteľnosti.

Ľudia snívajú o nesmrteľnosti už od nepamäti. Veď aj jedno z najstarších literárnych diel, Epos o Gilgamešovi, pojednáva práve o tomto fenoméne. O nesmrteľnosti existuje bezpočet mýtov, legiend a príbehov, až do 90. rokov 20. storočia však chýbal dôkaz o tom, že nejaký organizmus touto vlastnosťou disponuje.

V roku 1996 však vyšla štúdia, ktorá sa zaoberala výskumom malej medúzy. Závery práce šokovali nielen vedeckú obec. Zistilo sa, že živočích sa dokáže z dospelého zmeniť na pohlavne nevyvinutého, a to nie raz, ale nespočetnekrát. Kým ho nezje predátor a má dostatok potravy, dokáže prekabátiť smrť a teoreticky žiť večne. U žiadneho iného živočícha sa takáto vlastnosť odvtedy nepotvrdila.

Všetky známe druhy medúz existuje v dvoch formách. Jednou je polyp, druhou medúza. Zatiaľ čo väčšina týchto tvorov vyrastie z polypa v medúzu a potom zomrie, turritopsis dohrnii sa vyhýba stereotypu. Vie totiž „prepínať" medzi štádiami prostredníctvom procesu zvaného transdiferenciácia. Tá v podstate zahŕňa premenu dospelých buniek na iný typ dospelých buniek.

Namiesto toho, aby zomrela, zatiahne medúza chápadlá a zmení sa na neforemnú kompaktnú hrudku. Pomaly klesne na morské dno a začne s procesom, ktorý ju počas troch dní premení na polyp. Ten je geneticky zhodný s pôvodnou medúzou, je to jednoducho jej mladšia verzia. Predstavte si to napríklad ako sliepku, ktorá sa opäť stane vajcom, alebo motýľa, z ktorého sa znovu stane húsenica.

Nesmrteľnosť v podaní turritopsis dohrnii nie je taká o akej ľudia snívajú, pretože hoci medúza nezomrie, nežije už v rovnakom tele ako pred premenou. Navyše môže zomrieť následkom útoku či choroby.

Zaujímavý je aj fakt, že medúza prechod do štádia polypu úplne nekontroluje. Nevie si povedať: „Teraz omladnem!" K premene dochádza len vtedy, ak je zranená, hladuje, alebo keď sa zmení teplota či slanosť vody, v ktorej žije.

Je možné, že niekedy v budúcnosti sa vďaka turritopsis dohrnii podarí získať kľúč k nesmrteľnosti človeka. Ale dovtedy si o ňom ľudia môžu nechať stále len snívať.