Menu

Kvíz Máte vodičák oprávnene? Dokážte to v tomto teste z autoškoly!

1 z 10 Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel

2 z 10 Účastník dopravnej nehody

3 z 10 Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

4 z 10 Vodič nesmie

5 z 10 Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

6 z 10 Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

7 z 10 Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

8 z 10 Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

9 z 10 Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom

10 z 10 Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len