Podľa výskumov mal byť Mars kedysi rovnako živou planétou, ako je dnes tá naša. Lenže v priebehu miliónov rokov sa niečo pokazilo.

Dnes červená, kedysi zelená?
Mars mal potenciál byť zelenou planétou. Vzhľadom na relatívne vhodné postavenie vo vzťahu k Slnku aj na veľkosť a štruktúru samotnej planéty. Čo sa však stalo, že dnes je zo zelenej planéty vyprahnutá červená púšť? Nie je to celkom jasné, ale zdá sa, že stačí jemná zmena vo vesmíre a klimatické podmienky vhodné pre život vedia ľahnúť popolom.

Dôkazy z meteoritu NWA 7533
Diskusiu o živote na Marse oživil meteorit NWA 7533, ktorý našli na Sahare a podľa štruktúry sa vedcom podarilo zistiť, že pochádza z Marsu. Ako sa odtiaľ dostal na Zem nie je jasné, ale vedci potvrdili, že oxidácia niektorých materiálov jasne preukazuje na prítomnosť vody. Na Marse však mala byť pred 4,4 miliardami rokov.

Aká bola voda na Marse
Diskusia sa už netočí okolo toho, či na Marse voda bola alebo nie, ale akú mala podobu. Nedávna štúdia predstavila myšlienku, že na červenej planéte mohla existovať kvapalná voda ako ju poznáme u nás a nechýbal ani klasický ľad. Zistenia vychádzajú z výpočtov, že práve Mars bol v minulosti dostatočne teplý aj pre život. Pred miliardami rokov malo Slnko omnoho menšiu silu aj výhrevnosť. Z toho hľadiska bol Mars pre život rovnako ideálny ako sa dnes javí Zem.

Miliardy generácií
Z uvedených zistení nevyplýva len to, že Mars bol skutočne obývanou planétou, ale naznačuje, ako môže skončiť Zem. Stačí, že Slnko o niečo viac zažiari, a v priebehu pár rokov sa Zem premení na vysušenú planétu. O miliardy rokov budú možno na inej planéte viesť vášnivé polemiky, či bol alebo nebol kedysi život na Zemi. Vesmír však nehrá na roky a storočia, ale miliardy rokov. Stačí malá zmena a Zem môže prísť aj o poslednú kvapku vody. Stane sa tak podobné červenou ako Mars. Vzhľadom na zmeny na Slnku vedci už túto možnosť vôbec nevylučujú. Skôr je téma, koľko tisíc alebo miliárd rokov ostane ešte Zem modrou planétou.