Rovnicu 1+1=2 mnohí považujú za jednu z najjednoduchších, no nie je taká jednoduchá, ako sa javí na prvý pohľad. Aspoň nie pre matematických puristov, ktorí pri jej riešení využívajú postupy z viacerých oblastí matematiky. Medzi nich patria aj pomerne populárni japonskí youtuberi Hanao a Dengan, ktorí dokázali počas 24 hodín popísať rovnicami steny i podlahy celej miestnosti v snahe odpovedať na otázku, prečo 1+1=2.

Aj v prípade, že vám matematika nikdy veľmi nešla, určite viete odpovedať na jednoduchú otázku, koľko je 1+1. Postačia vám základy aritmetiky. Ak ale vezmete tento výraz a na jeho riešenie využijete poznatky, ktoré sa získavajú na strednej a vysokej škole, nemusí byť odpoveď taká jednoduchá.

Hanao a Dengan využívali poznatky z trigonometrických funkcií, nekonečných radov, geometrie, fyziky, elektromagnetizmu, termodynamiky a mnohých ďalších. A zistili, že 1+1 sa naozaj rovná dvom. Celé video, ktoré uvidíte vyššie, je síce v japončine, je však zaujímavé vidieť, koľko najrôznejších rovníc Japonci pri riešení zdanlivo jednoduchého problému využili.