Fatberg je zloženinou dvoch anglických slov fat (tuk) a iceberg (ľadovec). Ide o masu zloženú z kuchynského oleja a tuku, ktoré v zásaditom prostredí kanálov tuhnú. V nich potom uviaznu rôzne predmety, pričom z 90 percent tvoria takýto fatberg vlhčené utierky. Tie sa na rozdiel od toaletného papiera vo vode nerozpadajú a v kombinácii s tukom a olejom vytvoria napokon masu tuhú ako betón.

Fatbergy sa začínajú tvoriť najmä v zákrutách kanálov, keď sa o nejaký výčnelok zachytí prvá vlhčená utierka. Na ňu sa potom nabaľuje olej a následne ďalšie utierky, až kým nevznikne akási zátka, ktorá upchá stoku. Najmä kanály z viktoriánskej éry v Londýne sú na tento problém náchylné, pretože ich často prerastajú korene stromov, na ktoré sa utierky ľahko zachytávajú.

V odpadovom priemysle je splachovanie vlhčených utierok či vylievanie oleja do drezu dlhodobým problémom. Pomaly sa mu síce venuje väčšia pozornosť, ale na Slovensku o ňom vie málokto. V Británii je informovanosť oveľa väčšia a to vďaka tomu, že sa pod Kingstonom našiel už spomínaný 15-tonový fatberg.

V septembri 2017 však našli v stoke skutočné monštrum. Meralo 250 metrov, vážilo 130 ton a upchávalo kanál pod Whitechapelom vo Východnom Londýne. Trvalo deväť týždňov, kým sa stuhnutú masu podarilo odstrániť.

Fatberg z Whitechapelu sa stal predmetom celosvetového záujmu. Kus z neho sa dokonca dostal do expozície Londýnskeho múzea, aby poukázal na deštruktívne správanie človeka vo vzťahu k okoliu. Slúži aj ako vzdelávací nástroj pre deti. Pomocou neho vysvetľujú. Čo sa nesmie splachovať a vylievať do drezu.

Väčšina ľudí vníma kanál ako bezodnú dieru, do ktorej sa dá vyhodiť prakticky všetko. Opak je však pravdou a vzniku fatbergov by sa dalo v pohode predchádzať, ak by bola informovanosť vyššia.

V Británii platí, že vyše 90 percent tuku v kanáloch pochádza z reštaurácii a iných stravovacích zariadení. Vlhčené utierky naopak splachujú ľudia v domácnostiach.

Fatbergy majú jedinú výhodu: dá sa z nich vyrobiť biopalivo. Fatberg z Whitechapelu sa premenil na desaťtisíc litrov biopaliva, v prepočte by tak dokázal poskytnúť pohonné hmoty 350 londýnskym autobusom na jeden deň. Keby však podobné veci nevznikali, bolo by to oveľa lepšie.