Pri mapách vytvorených prostredníctvom Mercatorovej projekcie (najčastejšie využívaný spôsob prenosu povrchu trojrozmerného telesa do 2D) platí zásada, že čím bližšie je krajina k rovníku, tým reálnejšia je jej skutočná veľkosť. Všimnúť si to môžete hlavne pri Afrike a Južnej Amerike.

Tým pádom samozrejme platí, že čím severnejšie alebo južnejšie od rovníka, tým väčší je rozdiel medzi skutočnou rozlohou a tou na mape. Stačí letmý pohľad na Grónsko a Antarktídu a hneď vám bude jasné, o čom je reč. Snímky, ktoré vytvoril klimatológ Neil Kaye, nájdete v našej galérii.