Počas vojny sa zvyklo hovoriť, že dve veže Kolínskeho dómu slúžili pre navigátorov spojeneckých bombardérov ako vynikajúci orientačný bod. Možno aj preto kostol prežil, jednoducho bol pre letcov užitočný. Koncom konfliktu, keď už mali Spojenci jasnú vzdušnú prevahu, zasa väčšina leteckého velenia trvalo na tom, že dóm má príliš vysokú kultúrnu hodnotu, aby ho zbombardovali.

Kolínsky dóm prežil bombardovanie mesta.
Zdroj: US Army Archives / Wikimedia Commons

Napriek tomu dostal mnoho zásahov. Bombardéry, ktoré útočili z menšej výšky, bývali oveľa presnejšie, no tie vysoko v oblakoch nezasiahli vždy to, čo chceli. Piloti boli radi, ak aspoň zlomok bômb trafil určený cieľ. Aj preto Kolínsky dóm utrpel v závere konfliktu mierne škody. V porovnaní s tým, ako dopadlo samotné mesto, však bolo poškodenie zanedbateľné. Rekonštrukčné práce potom ukončili v roku 1956.

Fotografie zo zbombardovaného mesta uvidíte v našej galérii.