Adolf Hitler si podal prihlášku na Akadémiu výtvarných umení vo Viedni už v roku 1907. Riaditeľ školy ho však odmietol prijať, a to nie raz, ale hneď dvakrát. Dôvod? Mladý Adolf bol podľa neho nespôsobilý na maľovanie a riaditeľ mu odporučil, aby sa radšej obzeral po kariére v oblasti architektúry.

Žiadne štúdium sa však napokon nekonalo a všetci dobre vieme, čo Hitler spôsobil. Interpretáciou jeho diel by však bežný človek nezistil, čo v nacistickom diktátorovi driemalo. Hitlerove diela nájdete v našej galérii.