Kamene bohato zdobené runami a rôznymi kresbami boli úzko spojené so smrťou. Nešlo však o náhrobky v pravom slova zmysle. Kamene len informovali o tom, kto zomrel a čo v živote dokázal, neumiestňovali sa však priamo nad hrob, ale skôr pri cesty, aby ich videlo čo najviac ľudí. Dá sa povedať, že išlo o takú morbídnu formu dnešných billboardov.

Runové kamene sú najstaršími písomnými pamiatkami v Škandinávii a mnohé vznikli dokonca už v dobe bronzovej. Forma nápisov však bola naprieč stáročiami rovnaká. Informovali o tom, na koho pamiatku ich vytvorili, ako aj o človeku, ktorý nechal kameň zhotoviť, a o vzájomnom vzťahu týchto dvoch osôb. Nápis tiež hovoril o spoločenskom postavení zosnulého, mieste jeho posledného odpočinku a na kameni sa nachádzala aj modlitba.

Fotografické dokumentovanie runových kameňov začalo vo Švédsku ešte v prvej polovici 20. storočia a niektoré z prvotných záberov si môžete pozrieť v našej galérii. Len dodáme, že v krajine dodnes existuje najmenej 2500 takýchto pamiatok.