Akciu zorganizovala  firma s oblečením v rámci svojej kampane City-Forests, ktorá má za úlohu priblížiť mestá lesom. Fasáda bytového domu vo Varšave je po novom nielen oku lahodiaca, ale má aj dôležitú úžitkovú funkciu. Je totiž natretá fotokatalytickou farbou s obsahom oxidu titaničitého, ktorý absorbuje znečistené častice z ovzdušia a premieňa ich za prítomnosti slnečného žiarenia na neškodné dusičnany.

Farba s komerčným názvom KNOxOUT reaguje s oxidmi dusíka, ktoré do ovzdušia vypúšťajú autá, továrne i elektrárne. Slnečné žiarenie funguje ako katalyzátor procesu a premieňa tieto oxidy na vodu, malé množstvo oxidu uhličitého a dusičnan vápenatý. Poslednú menovanú zlúčeninu potom spláchne dážď na zem a fasáda ostane opäť pripravená na pohlcovanie nových škodlivín.

Varšava sa po Bangkoku a Belehrade stala v poradí tretím mestom s budovou, na ktorej je takáto fasáda. Ďalšie sa majú objaviť v Lime, Sydney, Jakarte, Manile, Sao Paule, Johannesburgu, Melbourne či Bogote.

Hlavnou myšlienkou projektu je „sadiť“ stromy na miestach, kde by inak nemohli rásť. Fasáda totiž plní jednu z úloh, ktorú má aj mestská zeleň. Nahradí až približne 500 stromov a natíska sa otázka, prečo sa podobná farba nepoužíva častejšie.