Najväčšie napätie v kancelárii vytvárajú takzvané pingpongové správy, pri ktorých prebieha výmena správ veľmi rýchlo. Iné chyby predstavuje posielanie e-mailov mimo pracovnú dobu a úplné ignorovanie e-mailov.

Otravné sú však najmä žiadosti o „potvrdenie o prečítaní“ a automatizované odpovede, ktoré stresujú odosielateľa i prijímateľa. Vtieravé reklamy, samoľúbe automatické správy, že adresát je mimo úradu, otravné informačné bulletiny rozličných spoločností, ale najmä zaručené životné múdrosti a pravdy, ktoré máte zdieľať so svojimi priateľmi, to je len niekoľko typov rozčuľujúcich e-mailov, pri ktorých si  sťažka vzdychneme, keď vyskočia z našej emailovej schránky.

Podľa psychológov vyvolá nedodržanie e-mailovej etikety viac než len podráždenie na pracovisku. Hovorí sa, že to môže poškodiť aj naše duševné zdravie - rovnako ako našich kolegov. Tím vedcov analyzoval 28 e-mailových účtov, aby zistil, ktoré správy zvyšujú hladinu stresu pracovníkov. Identifikoval sedem návykov alebo „sedem smrteľných hriechov“ e-mailov, ktoré vyvolajú negatívne alebo škodlivé pocity.

Ak dvaja ľudia musia rýchlo reagovať na vzájomné správy , ktoré vytvárajú „pingpong“ efekt, obaja sa cítia pod tlakom, že musia odpovedať, a nakoniec e-mailom ani nevenujú dostatočnú pozornosť. Hromadia sa e-maily, ktoré príjemcovia nepotrebujú. Niektoré sú zlé viac pre odosielateľa ako prijímateľa. A e-mailovať v spoločnosti druhých je neslušné správanie a ukazuje na nedostatok záujmu.

Vedci v USA tiež zistili, že ľudia, ktorí pravidelne používajú internet, môžu vykazovať príznaky, ktoré zvyčajne vidíme u drogovo závislých. U piatich až desiatich percent všetkých užívateľov internetu sa objaví webová závislosť a mozgové vyšetrenia ukazujú, že nutkavé užívanie internetu môže vyvolať poškodenie nervových dráh v mozgu.

Ktoré sú teda e-mailové hriechy? To sa dozviete v našej galérii.