Škótska dedina Comrie leží na geologicky najaktívnejšom území vo Veľkej Británii. Nachádza sa nad tektonickým zlomom Highland Boundary Fault a zem sa tu trasie pomerne často. Aj preto si Comrie vyslúžila prezývku Shaky Town, teda „trasúce sa mestečko“.

Prvé zemetrasenie tu ešte v júli 1597 zaznamenal James Melville. Do diára si poznačil, že chvenie bolo cítiť v celom okrese Perthshire. Až o 200 rokov neskôr sa ale začalo s prvým systematickým zberom seizmologických dát a bolo to práve v Comrie. Reverendi Taylor a Gilfillan začali zaznamenávať otrasy a robili tak nasledujúcich 50 rokov, pričom zachytili vyše 70 zemetrasení. Medzi ne patrilo aj zatiaľ najväčšie, aké kedy Comrie postihlo. 23. októbra 1839 poškodilo mnoho domov v dedine a pretrhlo hrádzu neďaleko mesta Stirling. Otrasy cítili ľudia v celom Škótsku.

Po tomto incidente zostrojili dvaja miestni muži prvý prístroj na meranie sily zemetrasenia a pokračovali v práci reverendov. Prístroj pozostával z dvoch dosiek, jedna bola otočená severojužným smerom, druhá bola na ňu kolmá. Na dosky potom muži postavili valčeky s rôznym priemerom. Čím silnejšie zemetrasenie, tým väčší valček zhodilo.

V roku 1841 odovzdali údaje Britskej asociácii pre pokrok v oblasti vedy a na základe toho vznikol Výbor pre vyšetrovanie škótskych a írskych zemetrasení. V okolí Comrie potom začali vznikať ďalšie prístroje na meranie geologickej aktivity vrátane prvého moderného seizmometra, ktorý pozostával z obráteného kyvadla zapisujúceho vibrácie na valec.

V roku 1844 však seizmická aktivita poklesla a záujem o zemetrasenia ochabol. Znovu stúpol až o 15 rokov neskôr a v roku 1874 tu postavili „dom zemetrasení“. V maličkej stavbe umiestnenej na pevnom skalnatom povrchu sa nachádzal Malletov seizmometer, ktorý meral intenzitu zemetrasení, ale postupom času sa oň vedci prestali starať.

Až v roku 1988 domček zrekonštruovali a umiestnili sem moderné prístroje. Bežný človek sa síce dnu nedostane, ale keď sa pozriete cez okno, môžete vidieť aj pôvodný seizmometer, ktorý skonštruovali reverendi.