Tajomná hviezda

Práve veľká konjunkcia Jupitera a Saturna sa dnes často považuje za jedno z možných vysvetlení betlehemskej hviezdy, o ktorej hovorí evanjelista Matúš v časti o Ježišovom narodení. Celé stáročia bola otázka hviezdy, ktorú králi videli a nasledovali, predmetom diskusií medzi astronómami. V decembri roku 1603 urobil nemecký astronóm Johannes Kepler (1571 – 1630), považovaný za zakladateľa modernej astronómie, pozoruhodný objav. V Prahe pozoroval jasne žiariacu konjunkciu Jupitera a Saturna v znamení Rýb.

Svojimi výpočtami dospel k záveru, že ten istý jav, ktorý vyvoláva intenzívny a nápadný jas na hviezdnej oblohe, sa zrejme odohral aj v roku 7 pred Kristom a mohol zodpovedať hviezde nad Betlehemom. Jeho hypotéza sa však neujala, pokladali ju za rozmar profesora, ktorý si vymýšľa nezmysly, len aby obhájil text evanjelia. Až kým Kepler nepoukázal na jeden starý komentár v liste rabína Abrabanela, ktorý sa mu dostal do rúk. Rabín upozorňuje na to, že podľa židovskej viery sa Mesiáš zjaví v momente, keď Jupiter a Saturn spoja svoje svetlo v znamení Rýb.

V období narodenia Ježiša Krista žiarilo na oblohe veľké svetlo, silnejšie než svetlo najjasnejších hviezd.
V období narodenia Ježiša Krista žiarilo na oblohe veľké svetlo, silnejšie než svetlo najjasnejších hviezd.
Zdroj: Shutterstock

Mapa planét

Z obdobia okolo prelomu letopočtov nemáme veľa astronomických záznamov, v roku 1902 však archeológovia v Egypte objavili starý papyrus, takzvanú mapu planét. Pochádza od egyptských učencov, ktorí zostavovali tabuľku pohybu planét na prelome tisícročí v rokoch 17 pred Kristom až 10 po Kristovi. A konjunkcia Jupitera a Saturna bola v tejto mape zaznačená presne v roku 7 pred Kristom.

Výsledok tejto konjunkcie sa potvrdil duplicitne. V roku 1925 objavili pri archeologických vykopávkach v Sippare, sídle babylonskej astronomickej školy, hlinenú astronomickú tabuľku. Tá pomocou klinového písma zachytáva všetky väčšie pohyby planét v jednom konkrétnom roku – v roku 7 pred Kristom. Dôvodom tohto zápisu je veľmi zvláštna konštelácia, pri ktorej Jupiter vstupuje v momente svojho najvyššieho jasu v znamení Rýb na stranu planéty Saturn.

Pokračovanie na ďalšej strane...