Dinosaury dominovali Zemi 160 miliónov rokov, kým ich neodsúdil na večnosť návštevník z vesmíru. Pred približne 66 miliónmi rokov zasiahol našu planétu asteroid s priemerom najmenej desať kilometrov a vyvolal zemetrasenia, vlny tsunami, sopečné erupcie a klimatické katastrofy, ktoré zlikvidovali tri štvrtiny všetkých živočíšnych druhov. Zem tu ale ostala.

Znamená to, že je naša planéta imúnna voči Armageddonu? Ak nemal desaťkilometrový asteroid dosť sily, aby ju zničil, čo by bolo potrebné na totálnu deštrukciu planéty? Aký veľký by tento asteroid musel byť?

Jednoducho povedané, Zem by sa musela zraziť s inou planétou, aby sa rozpadla na kusy. V minulosti sa napríklad zrazila s objektom veľkosti Marsu a výsledkom bol vznik Mesiaca, nie však zánik Zeme. Predpokladá sa, že jadro a plášť tohto objektu, ktorý astronómovia pomenovali Theia, sa spojil s jadrom a plášťom Zeme. Ak by v tom čase, pred asi 4,5 miliardami rokov, existoval na našej planéte nejaký život, Theia by ho zničila. Život sa však vyvinul zrejme až o 100 miliónov rokov neskôr-

Avšak na to, aby nejaký asteroid totálne zničil život na Zemi, by rozhodne nemusel byť taký obrovský ako Theia. Podľa NASA predstavuje pre človeka riziko každý asteroid väčší než 140 metrov, ktorý je menej než 7,4 milióna kilometrov od nás. Náraz takéhoto telesa by dokázal zničiť veľkomesto.

Stret s asteroidom s priemerom jeden kilometer by zrejme odštartoval zánik civilizácie v podobe, v akej ju poznáme. A náraz objektu s priemerom desať kilometrov by celkom vyhubil ľudstvo. Pri samotnom dopade by vznikla ohnivá guľa, ktorá by zabila každého, kto by ju bol schopný vidieť. Prach a dym by následne v atmosfére vytvorili bariéru, cez ktorú by neprenikli slnečné lúče. Zem by sa ponorila do zimy. Rastliny by nedokázali vykonávať fotosyntézu a hynuli by, zvieratá by nasledovali čoskoro po nich. Len veľmi malé cicavce by mali, podobne ako naši predkovia za čias dinosaurov, nádej na prežitie.

NASA a ďalšie vesmírne agentúry pochopiteľne potenciálne riziká sledujú. Dobrou správou je, že v najbližších sto rokoch sa zrážky s asteroidom báť nemusíme.