MENU
Menu

Techmag Ako zanikne vesmír? Možností je viacero

O miliardy, či dokonca bilióny rokov vesmír zanikne. Astrofyzici sa však stále nevedia dohodnúť na tom, akým spôsobom sa to stane. Možností je viacero, no nasledujúce sú najpravdepodobnejšie.

Problémom vesmíru je, že sapodľa vedcov neustále rozpína, a navyše čoraz rýchlejšie. Deje sa to navzdory gravitácii, ktorá sa snaží udržať ho pokope. Vedci si myslia, že musí existovať takzvaná skrytá (temná) energia, ktorá je silnejšia než gravitácia, a vďaka nej sa vesmír rozpína. Napriek tomu, že o tejto energii vieme len veľmi málo, na základe dostupných informácii sa astrofyzikom podarilo vypracovať tri teórie, ktoré pojednávajú o tom, ako vesmír zanikne.

Ako zanikne vesmír? Možností je viacero
Veľké roztrhnutie
Vesmír sa rozpína rovnako rýchlo všetkými smermi. Z tohto dôvodu sa od seba vzďaľujú nielen jednotlivé galaxie, ale aj priestor v nich samých. Zatiaľ je síce gravitácia dostatočne silná, aby galaxie udržala pokope, jedného dňa to však už tak byť nemusí. Expanzii vesmíru najprv podľahnú galaxie, nasledovať ich budú malé čierne diery, hviezdy a planéty.

Tmavne Slnko? Najnovšie zábery odhaľujú dve obrie diery na jeho povrchu

Vesmír sa napokon začne rozpínať rýchlosťou väčšou než je rýchlosť svetla a expanzná sila prekoná silu elektromagnetickú, čo bude mať za následok rozpad atómov na jednotlivé častice. Stane sa tak priestorom, v ktorom sa budú naveky potulovať častice, ktoré na seba nebudú navzájom pôsobiť.

Ako zanikne vesmír? Možností je viacero
Zdroj: Stocktrek Images
Veľký kolaps
Ide o najmenej hrozivú teóriu o zániku vesmíru. Ak sa astrofyzici ohľadom skrytej hmoty mýlia a jej pôsobenie na objekty sa časom zmenší, v súboji s ňou napokon vyhrá gravitácia. Kedy sa to stane nevieme, no zástancovia tejto teórie tvrdia, že vesmír raz dôjde do momentu, keď sa prestane rozpínať, a začne sa vďaka gravitácii scvrkávať. To bude mať za následok zrážky galaxií a nevyhnutne aj zrážky jednotlivých objektov.

Teplota porastie a vesmírne radiačné pozadie doslova uvarí hviezdy smerom zvonku. Krátko pred novým Veľkým treskom dokonca rozloží aj jednotlivé atómy. Na rad sa samozrejme dostanú aj čierne diery. Tie budú pohlcovať všetky objekty i seba navzájom, až kým nevznikne jedna masívna čierna diera, v ktorej bude obsiahnutá hmota celého vesmíru. Napokon zhltne samú seba a dôjde k nové Veľkému tresku.

Niektorí vedci sa domnievajú, že vesmír už týmto scenárom prešiel niekoľkokrát, my už ale bohužiaľ jeho svedkami nebudeme.

Ako zanikne vesmír? Možností je viacero
Veľký mráz
Najpravdepodobnejšia z teórií o konci vesmíru hovorí, že hmota nezanikne následkom rozpínania, ale následkom chladu. Keď jedného dňa dohoria posledné hviezdy a nové sa už tvoriť nebudú, vesmír sa stane studeným a tmavým miestom bez života. Častice začnú strácať energiu a napokon sa rozpadnú. Vesmír potom naplnia nízkoenergetické častice bez možnosti vzájomnej reakcie.

K tejto teórii sa vzťahuje aj myšlienka lorda Kelvina z polovice devätnásteho storočia. Kelvin tvrdil, že vesmír sa napokon dostane do štádia tepelnej smrti, keď častice stratia termodynamickú energiu a všetok pohyb vo vesmíre sa zastaví.

DISKUSIA
19.6. 2017 19:00
Diskusia