V roku 1964 zverejnil ruský astrofyzik Nikolaj Kardašov prácu, v ktorej popisoval tri stupne civilizácie. Oddelil ich na základe množstva energie, ktoré dokážu využiť. Dnes je týchto stupňov už sedem. Viete, na ktorom sa momentálne nachádza ľudstvo?

Ako ďaleko to ľudstvo dotiahlo? Prezradí vám to Kardašovova škála
Stupeň 0

Civilizácia dokáže využívať energiu svojej domovskej planéty, ale nie všetku. Práve na tomto stupni, niekde okolo hodnoty 0,73, sa dnes nachádza ľudstvo. Vedci predpokladajú, že stupeň 1 dosiahneme približne o 100 rokov.

Stupeň 1
Civilizácia je schopná využívať všetky zdroje energie na svojej domovskej planéte. Nie je to až taká dobrá správa, ako by ste si možno mysleli. Časom totiž bude dopyt po energii väčší, než ponuka, pretože na Zemi už jednoducho nebude energetický zdroj, ktorý by sme nevyužívali. Logickým krokom by preto bola kolonizácia iných planét.

Stupeň 2
Na tomto stupni sa nachádza medzihviezdna civilizácia schopná využívať všetku energiu svojej domovskej hviezdy. Ako? Do úvahy pripadá napríklad takzvaná Dysonova sféra. Ide o obrovský objekt, ktorý by celú Slnečnú sústavu uzavrel do gule. Z vnútornej steny by sa potom získavala energia. Civilizácia na tomto stupni by tak mala pod kontrolou nielen Slnko, ale aj všetky planéty, ktoré okolo neho obiehajú.

Zaujímavosti o geniálnom Newtonovi: bál sa Slnka a umrel ako panic

Stupeň 3
Galaktická civilizácia schopná využiť energiu celej galaxie. Pri jej opise už úplne prechádzame do science-fiction. Civilizácia na tomto stupni by dokázala využívať planéty ako stavebné dielce a premiestňovať ich, spájať hviezdy či využívať energiu supernov.

Ako ďaleko to ľudstvo dotiahlo? Prezradí vám to Kardašovova škála
Stupeň 4

Univerzálna civilizácia schopná využiť energiu celého vesmíru. Ak ste si nevedeli predstaviť predchádzajúci stupeň, s týmto už radšej ani nestrácajte čas. Civilizácie tejto úrovne by už zrejme dokázala manipulovať s časopriestorom a pomýšľať na nesmrteľnosť.

Stupeň 5
Multivesmírna civilizácia schopná využívať energiu viacerých vesmírov. Tu už rovno zabudnite na zdravý rozum a oddajte sa metafyzike. Ak totiž existuje viacero, či rovno nekonečné množstvo paralelných vesmírov, civilizácia piatej úrovne by dokázala využívať ich energiu.

Leninovo bydlisko: v takejto chajde žil vodca boľševickej revolúcie

Stupeň 6
Ide o úplne abstraktný typ civilizácie, ktorá existuje mimo času a priestoru. Dokáže vytvárať vesmíry a rovnako ľahko ich aj likvidovať. Ide o koncept podobný Bohu.

Autor: Filip
Foto: Shutterstock