Vďaka tomu sa nám budúcnosť, ktorú sme donedávna považovali za sci-fi, priblížila doslova raketovou rýchlosťou. V mnohých vedeckých oblastiach už dnes žijeme v budúcnosti.

Oživenie mŕtvych
Znovuzrodenie mŕtvych je snom mnohých generácií. Odzrkadľuje základnú túžbu ľudstva  oslobodiť sa od okov smrti a pokúsiť sa o nesmrteľnosť. Ak si myslíte, že je to úloha na dlhé desaťročia, ak nie na storočia, možno sa mýlite. Podľa nedávnej štúdie vedci nie sú ďaleko od toho, aby dokázali zvrátiť smrť. Vedci z Yale School of Medicine úspešne dokázali oživiť mozgy 32 ošípaných po tom, čo ich veterinár jednoznačne vyhlásil za mŕtve.

Dokázali až na 36 hodín obnoviť cirkuláciu krvi do ich mozgov a priviesť miliardy mozgových buniek späť k životu. Vytvorili systém BrainEx, ktorý pozostáva z čerpadiel, trubičiek, vykurovacích teliesok a vrecúšok s umelou krvou ohriatou na telesnú teplotu. Tekutina po napojení na prasací mozog do neho začala privádzať kyslík. Hoci nič nenaznačuje, že by prasacie mozgy oddelené od tiel nadobudli pri pokuse vedomie, počin vedcov posúva nádej na oživenie mŕtvych blízko k reálnej možnosti.

Detekcia Parkinsonovej choroby pomocou hlasu
Parkinsonova choroba patrí medzi vážne poruchy, o ktorých stále nemáme dosť informácií. Ide o neurologické degeneratívne ochorenie CNS, pri ktorom v mozgu postupne odumierajú nervové bunky. To spôsobuje problémy s pohybom a množstvo ďalších príznakov. Hoci vedci dodnes nevedia, čo presne je spúšťačom choroby, sú opäť o krok bližšie, aby ju u toho-ktorého človeka dokázali predpovedať. Ide o neinvazívnu, spoľahlivú a presnú techniku, ktorá od pacienta vyžaduje, aby prečítal niekoľko jednoduchých viet. Dôvod je ten, že Parkinson postihuje svaly a práve svaly ovládajú hlas a reč, preto sa môže prejaviť aj na reči. Vedci vytvorili metódu akustickej analýzy, vďaka ktorej by dokázali odhaliť rozdiely medzi hlasovým prejavom ľudí s Parkinsonovou chorobou a zdravých ľudí. Metóda tiež monitoruje zmeny hlasu, ktoré sa vyskytujú v reakcii na liečbu alebo pri progresii ochorenia. Séria testov ukázala, že technika akustickej analýzy je účinná na 87 percent, čo je veľmi nádejné číslo.

Roboty učiace sa zo svojich chýb
Robotizácia sa dostáva do popredia v medicíne, automobilovom priemysle i v armáde. Ide o trend, ktorý postupne vytláča ľudí z pracovných pozícií. Dnes je ťažké predpovedať, kde sa automatizácia a robotizácia zastavia, môžeme iba dúfať, že nás roboty nevytlačia absolútne zo všetkého. Jedným z dôvodov je deficit porozumenia robotov tomu, čo hovoríme a hlavne, čo cítime. Roboty stále nedisponujú plnými kognitívnymi schopnosťami potrebnými na spracovanie našich pokynov v reálnom čase.

Aj keď to bude ešte nejaký čas trvať, v poslednom období vedci dosiahli  bezprecedentný pokrok v rozvoji ich kognitívnych schopností. Americká armáda vyvinula softvér, ktorý dokáže programovať poľných robotov, aby rozumeli ústnym pokynom, vykonávali ich a podávali správy bez následnej kontroly. V súčasnosti vedci pracujú na tom, aby sa roboty dokázali učiť zo svojich chýb a tým sa zlepšovali vo svojej práci.

Ovládanie počítača očami
Možnosť používať na ovládanie počítača iba oči síce znie ako futuristický návrh, no neverili by ste, ako je blízko k realizácii. V prípade sériovej výroby bude mať široké využitie, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím. Už dnes existuje očná navigácia, ktorá umožňuje bezdotykové ovládanie PC. Zariadenie sleduje oči na diaľku, takže pohyb hlavy neobmedzuje žiadne ďalšie príslušenstvo. Očná navigácia umožňuje užívateľom komunikovať pomocou tabuliek, vytvárať dokumenty, editovať textové súbory, surfovať na internete, komunikovať s okolím, hrať hry, využívať Skype, zapnúť svetlá, rádio alebo televízor, počúvať hudbu, prezerať fotografie, a to všetko iba pohybom oči. Dvojica kamerových systémov sníma polohu očí používateľa a polohu jeho viečok, aby dokázala posunúť kurzor na miesto, kam používateľ pozerá. Optický systém nahradil myš a klávesnicu zastúpi rozoznávanie reči.