Veľký nebude len penis

Vplyvom vyššej produkcie testosterónu sa mužom mení postava, hlas aj penis, ktorý sa stáva výrazný a väčší. Avšak podľa novej štúdie vedcov z Poľska sa zistilo, že testosterón dáva niektorým chlapom poriadne veľké nielen prirodzenie, ale aj ego. Marcin Zajenkowski je profesorom na Varšavskej univerzite a roky študuje narcizmus ako osobnostnú črtu.

Zajenkowski vysvetlil, že nedávne vedecké zistenia naznačili, že narcizmus je výrazne spojený s charakterom človeka a jeho výskum sa ale zameral na spojenie testosterónu a narcizmu. A má už prvé výsledky.

Narcizmus má špecifické prejavy

Aby to nebolo také jednoduché, výskumný tím prišiel s tvrdením, že narcizmus nie je len jeden. Prvým je agentický narcizmus, ktorý sa vyznačuje „asertivitou, grandióznosťou a pocitom nadradenosti. Je silne spojený so sklonom k sebapropagácii s cieľom získať obdiv od ostatných, aby sa jednotlivec mohol stať spoločensky vplyvným.

Druhým typom je antagonistický narcizmus a je definovaný osobnými charakteristikami, ako je arogancia, hašterivosť a manipulácia. No a práve tu výskum triafa klinec po hlavičke a ukazuje, že muži s vyššou produkciou testosterónu sú nielen profesionálni lovci, sukničkári, hľadači talentov do ich postele, ale aj narcisti s túžbou ovládať ostatných.  

Zlí chlapci a narcisti

Zajenkowski a jeho tím sa pozreli na hladiny testosterónu 283 poľských mužov s priemerným vekom 22 rokov a vykonali štyri testy, ktoré merali úroveň agentického a antagonistického narcizmu každého muža.

„Skúmali sme, ako sú aspekty narcizmu, ktoré boli identifikované v predchádzajúcom výskume, spojené s testosterónom, ktorý sa považuje za „sociálny hormón“ poháňajúci dominantné správanie a motiváciu,“ vysvetlil Zajenkowski.

„Na vzorke mužov sme zistili, že jeden aspekt narcizmu je spojený práve so zvýšenou hladinou testosterónu,“ pokračoval výskumník z Varšavskej univerzity.

No a preto sú narcisti nielen úspešní, ale aj často obdivovaní ženami. Ukazuje sa teda, že za charizmou úspešných a občas aj zlých mužov, tak priťahovaných ženami, stojí práve ich prekypovanie testosterónom. No nie vždy do končí ideálne, pretože narcisti robia dobrý dojem, ale nie vždy sú dobrí vo vzťahu.