Menu
Mišpuľa obyčajná

Kvíz KVÍZ Toto zvládnu aj školáci! Viete aké plody majú jednotlivé stromy?

Tie najjednoduchšie otázky bývajú často tie najťažšie. Otázky z prírodovedy zvládnu aj malé deti v škole. No keď príde na ich zodpovedanie v dospelosti, je to už podstatne ťažšie. Viete napríklad správne pomenovať plody, ktoré rodia rôzne stromy?

1 z 12 Ktorý ihličnatý strom má okrúhle šišky?

2 z 12 Na akom strome rastú lieskové orechy?

3 z 12 Aké plody rastú na dube?

4 z 12 V čom rastú gaštany?

5 z 12 Ako sa volajú plody, ktoré rastú na brezách?

6 z 12 Na akom strome rastú bukvice?

7 z 12 Na akom strome rastú vlašské orechy?

8 z 12 Ktorý listnatý strom má šišky?

9 z 12 Aké plody má jarabina?

10 z 12 Ktorý strom má plod v podobe krídlatej dvojnažky?

11 z 12 Ktoré ovocie nerastie na strome?

12 z 12 Aké plody rastú na vŕbe?