„Moja manželka sa pridala k hnutiu sufražetiek. (Odvtedy trpím!)“ Podobnými nápismi sa mohli „popýšiť“ pohľadnice a plagáty, ktoré vydávali horliví odporcovia volebného práva žien. A hľa! Ich predpovede sa nenaplnili. Paralelu so situáciou pred storočím možno nájsť aj dnes.

Sufražetkám sa ich snaha vyplatila a v roku 1918 sa vo Veľkej Británii prijal zákon, ktorý umožňoval ženám voliť. Výsmešné plagáty, ktoré boli namierené proti všeobecnému volebnému právu, sa však zachovali dodnes. Môžete si ich pozrieť v našej galérii.