Oleg je samouk, ktorý síce chodil na umeleckú školu, ale nikdy nenavštevoval žiadne kurzy tetovania. Inšpiráciu získaval z videí na YouTube a snažil sa napodobniť majstrov remesla. Po pár rokoch sa však sám stal takýmto majstrom.

Vyvinul si vlastnú techniku tetovania a dnes produkuje najmä fotorealistické obrázky. Jeho plátnom je ľudská koža a Oleg zväčša replikuje fotografie, ktoré si chcú ľudia nechať preniesť na telo. O tom, že tetuje majstrovsky, vás presvedčia Olegove diela v našej galérii.