Keď sa v roku 2016 uskutočnil v 13 krajinách prieskum, v ktorom mali ženy povedať, či sú spokojné so svojím zovňajškom, výsledky mnohých prekvapili. V priemere až 70 percent opýtaných totiž vyjadrilo nespokojnosť, aj keď len čiastočnú. Najmenej spokojných pritom bolo v Japonsku, len osem percent, v Juhoafrickej republike bolo naopak spokojných až 64 percent žien.

Súčasný trend je taký, že čoraz viac žien začína vnímať svoju krásu, ale mnohé jednoducho chcú podstúpiť rôzne chirurgické zákroky, aby sa cítili lepšie a sebavedomejšie. Ich extrémne premeny si môžete pozrieť v našej galérii.