Ešte v roku 2014 sa Veľkou Britániou prehnala kauza, ktorá pobúrila mnohých rodičov. Šéf Ofstedu, štátnej školskej inšpekcie, bil na poplach. Množstvo detí nastupujúcich do školy podľa neho nebolo schopných obliecť sa, používať záchod, počúvať jednoduché príkazy, súvisle rozprávať a celkovo pôsobili ako bezprízorné.

Sir Michael Wilshaw zostavil zoznam minimálnych požiadaviek, na ktoré by sa rodičia predškolských detí mali sústrediť, aby ich deti boli schopné absolvovať školskú dochádzku. Každý rodič by mal podľa neho obdržať takýto zoznam, ktorý by ho zorientoval v tom, čo sa od neho ako od rodiča očakáva.

Podľa Ofstedu treba poskytnúť hodiny rodičovstva aj pubertálnym deťom, tak aby posilnili svoje schopnosti vychovávať jedného dňa svoje vlastné deti. Sir Wilshaw ostro kritizoval tendenciu nechať deti, aby sa vyvíjali a učili prirodzene, bez väčších zásahov autorít.

Najväčšie nedostatky videl u detí z nízkopríjmových rodín. Rodičia však na svoju obhajobu často uvádzajú, že na výchovu nie je čas. Matky sa cítia byť tlačené do práce príliš skoro, v mnohých rodinách jeden rodič chýba a veľká časť výchovy sa presúva na opatrovateľky. V tom majú slovenskí rodičia v porovnaní s tými britskými výhodu, keďže rodičovská dovolenka u nás trvá až tri roky. V Británii je to iba rok.

Proti návrhom Ofstedu sa vtedy zdvihla vlna protestov od odborníkov, ktorí žiadali aby navrhovatelia zoznamu nekradli deťom detstvo. Šéf inšpekcie oponoval s tým, že zoznam požaduje od rodičov naučiť deti úplne základné a nevyhnutné veci, ktoré uľahčia život nielen učiteľom prváčikov, ale aj deťom samotným.

Zoznam vecí, ktoré by malo zvládnuť 5-ročné dieťa:

- Kľudne sedieť a počúvať

- Brať na vedomie aj iné deti

- Rozumieť slovíčku nie a aj tomu, aké hranice pre správanie stanovuje

- Rozumieť slovíčku prestaň a aj tomu, že toto upozornenie môže zabrániť nebezpečenstvu

- Nepoužívať plienky a chodiť na záchod

- Poznať svoje meno a reagovať naň

- V prípade potreby sa obrátiť na dospelého a požiadať o pomoc

- Vyzliecť si bundu a obuť topánky

- Rozprávať vo vetách

- Otvoriť a vychutnať si knihu

Súhlasíte so sirom Wilshawom? Dajte nám vedieť v komentároch.