Vetrajte len ráno a večer

Žiada sa nechať celý deň otvorené okno, ale je to chyba. Pretože zatvorené okná majú prirodzený efekt zamedziť výmene teploty, ktorý v zime naplno využívame a v lete naň zabúdame. Ak otvoríte okno, do miestnosti si pustíte horúčavu. Vetrajte teda skoro ráno a po zotmení. V čase najväčšej horúčavy sa od vonkajšej páľavy čo najviac izolujte.

Zrána hneď odhrňte závesy, naštartujte tak organizmus.
Zdroj: Shutterstock

Pokračovanie na ďalšej strane...