MENU
Menu

Štýl 130-ročné snímky Indiánov: Takto sa museli zmeniť kvôli životu v "civilizácii"

Internátna Priemyselná škola pre Indiánov v pensylvánskom Carlisle fungovala niekoľko desaťročí. Jej hlavným cieľom bolo asimilovať deti domorodých obyvateľov severnej Ameriky a stala sa modelovým vzorom pre množstvo podobných škôl po celých USA. Ako takíto „asimilovaní" mladíci vyzerali?

130-ročné snímky Indiánov: Takto sa museli zmeniť kvôli životu v
Federálna vláda sa v 19. storočí niekoľkokrát pokúsila včleniť deti z asi 140 domorodých kmeňov do „majoritnej" kultúry. Internátne školy boli práve jedným z týchto pokusov a snahu úradov najlepšie vystihuje heslo na budove školy v Carlisle: „Na civilizovanie Indiána je potrebné dostať ho do civilizácie. Aby ostal civilizovaný, musí v civilizácii ostať."

Kmene na pokraji vyhynutia: Podarí sa im prežiť?

Aj preto internátne školy vznikali mimo rezervácii, v ktorých mali Indiáni vyčlenené miesto na život. Školou v Carlisle prešlo medzi rokmi 1879 až 1918 viac než desaťtisíc detí, ktoré nesmeli hovoriť svojím materinským jazykom, museli si nechať ostrihať vlasy a o oblečení, aké nosili ich otcovia, si mohli nechať len snívať.

Cudzincov nevítajú: Najizolovanejšie kmene sveta

K rodinám sa deti nedostali celé roky. Učili sa remeslám, mnohí z nich sa stali pekármi či kováčmi, aby sa mohli po maturite „plnohodnotne začleniť" do majoritnej spoločnosti. Snímky, na ktorých sa nachádzajú niektorí žiaci pred vstupom do školy a po výstupe z nej, nájdete v našej galérii.

Autor: Noel
Foto: Public Domain

DISKUSIA
25.9. 2017 16:30
Diskusia