V súčasnosti vážia približne o dvadsaťpäť percent menej ako ich rovesníci v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Podľa vedcov ide o jasné potvrdenie toho, ako rýchlo a v akom veľkom rozsahu môže účinkovať klimatická zmena na zvieratá.

Vedci skúmali vplyvy teplotných zmien na veľkosť kamzíkov viac ako tridsať rokov. Vychádzali najmä z dlhodobých záznamov hmotnosti kamzíkov, ktoré si viedli lovci v talianskych Alpách.

Ako je známe, kamzíky nežijú len v Alpách, ale aj v Tatrách, Pyrenejách, na Balkáne, v častiach Turecka a na Kaukaze.

Podľa výskumníkov môže za "zoštíhľovanie" kamzíkov v monitorovaných talianskych Alpách oteplenie. Za tridsať rokov je tam o tri-štyri stupne teplejšie.

Tím vedcov sa domnieva, že vyššie teploty vplývajú na to, ako sa kamzíky správajú. "Vieme, že kamzíky sa vyrovnájú s horúcimi periódami tak, že viac oddychujú a trávia menej času hľadaním potravy, a skôr to vedie k ich zmenšovaniu ako kvalita vegetácie, ktorú jedia," hovorí spoluautor štúdie Dr. Stephen Willis v časopise Frontiers in Zoology.

Dodáva, že ak bude klimatická zmena podobne vplývať aj na dobytok, môže to mať v nasledujúcich desaťročiach značný dosah na poľnohospodársku produktivitu.

Dr. Tom Mason z Durhamskej univerzity navyše pripomína, že zmenšovanie tiel následkom klimatickej zmeny sa dá pozorovať v celej zvieracej ríši - u rýb, vtákov či mnohých cicavcov.

Zdôrazňuje však, že práve výsledky dlhodobého výskumu kamzíkov sú "ohromujúce". "Vplyvy na hmotnosť kamzíkov by mohli predstavovať reálne problémy pre prežitie týchto populácií," varuje Dr. Mason.