Slepým alebo slabozrakým ľuďom hrozí riziko najmä preto, že ich nič neupozorňuje na blížiace sa nebezpečenstvo, ktoré nemôžu vidieť.

Avšak nové malé zariadenie, ktoré si človek pripne na hruď, umožní nevidiacim bezpečnejšiu chôdzu, pretože ich varuje pred hroziacimi kolíziami.

Výstražný systém je založený skôr na odhade času, ktorý zostáva do kolízie, ako na blízkosti. Hlavná myšlienka vychádza z toho, že objekt väčšinou nie je hrozbou, ak pacient jednoducho stojí blízko pri ňom. Ak však niečo ku vám smeruje - alebo idete do niečoho naraziť - zariadenie začne pípať.

Vedci z amerického Schepensovho inštitútu pre výskum oka testovali prístroj na dvadsiatich piatich pacientoch so zúženým zorným poľom alebo hemianopsiou - formou slepoty, týkajúcej sa viac ako polovice zorného poľa.

Pacienti kráčali po štyridsaťmetrovej "prekážkovej dráhe" plnej chodcov a mnohých pevných prekážok rôznej výšky. Keď mali zariadenie pripnuté na sebe, počet zrážok sa znížil o tridsaťsedem percent a rýchlosť chôdze sa iba jemne zmenila.

Výskumníci ponúkali rôzne pomôcky pre slepcov už v minulosti - od robotických sprievodcov cez signalizačné systémy napojené na smartfón až po digitálne video z kamier upevnených na hlave, ktoré sa konvertuje na trojrozmernú zvukovú mapu.

Nijaké z nich však nebolo také technicky jednoduché ako toto nové zariadenie, ktoré tiež využíva kameru, konštatuje server gizmag.com. Americkí výskumníci ho teraz začínajú testovať v reálnom svete, aby zistili, ako pomáha pacientom v každodennom živote.