Ide o druh suchozemských krabov endemických pre Vianočný ostrov, ktorý je známy veľkolepou migráciou z lesa na pobrežie každoročne počas obdobia rozmnožovania.

Na začiatku obdobia dažďov (zvyčajne október/november) začne z lesa na pobrežie náhle migrovať viac ako 50 miliónov dospelých červených krabov, aby sa rozmnožili. Migrácia je zvyčajne synchronizovaná po celom ostrove. Samci vedú prvú vlnu migrácie a pri postupe sa k nim pridávajú samice. Krabom trvá asi päť až sedem dní, kým sa dostanú k moru. Dážď a vlhkosť však spôsobujú, že ich cesta k moru je dlhá a náročná.

V čase vrcholnej migrácie sú úseky ciest, cez ktoré kraby križujú vo veľkom počte, na krátku dobu pre vozidlá uzavreté. Jasne červené panciere a obrovská hustota krabov spôsobujú, že ich cesty k moru sa dokonca dajú sledovať zo vzduchu.

Po párení samice vypustia svoje vajíčka do malých nôr na dne v plytkej vode, kde sa po vyliahnutí vyvinú malé kraby. Potom, čo zostali asi mesiac v oceáne, musia mladé kraby veľké iba päť milimetrov v sprievode dospelých absolvovať cestu späť do vnútrozemia. V hustom poraste následne zmiznú a kŕmia sa najrôznejšou potravou, až kým o tri roky nedosiahnu pohlavnú dospelosť a nevydajú sa opäť k moru ako ich rodičia.

Činnosť človeka viedla k zvýšenému počtu usmrtených červených krabov počas migrácie. Kraby riskujú dehydratáciu, keď sú nútení prechádzať cez oblasti bez lesných porastov a tisíce dospelých a mladých končia pod kolesami áut, keď prechádzajú cez cesty. Zamestnanci Národného parku Vianočný ostrov na niektorých miestach dočasne uzavierajú cesty a chránia tak kraby pred vozidlami. Steny a plastové oplotenie pozdĺž ciest sú tiež postavené tak, aby privádzali kraby k „mostom“, cez ktoré môžu bezpečne prechádzať po cestách.

Aj vďaka tomu počet krabov neklesá a migrácia naďalej priťahuje pohľady zvedavých turistov i miestnych.