Keď veľa prší, v jamách sa nahromadí voda. Z malej jamy vznikne kaluž, z dostatočne veľkej pokojne aj jazero. Následne sa voda odparuje a ak opäť nezaprší, jazero vyschne. Turlough je ale špecifický prípad. Až na jednu výnimku sa takéto jazerá vyskytujú iba v Írsku a voda sa z nich neodparuje. Mizne pod zemou.

Základnou podmienkou potrebnou na to, aby turlough vznikol, je pórovité vápencové podložie. Jeho hlavnou zložkou je uhličitan vápenatý rozpustný vo vode. Dažďová voda má mierne kyslé pH, pretože obsahuje rozpustený oxid uhoľnatý, a ten postupne ničí vápencové podložie. V priebehu miliónov rokov tak v podloží vzniknú pukliny, a tie sa postupne rozširujú, až z nich vzniknú obrovské podzemné jaskyne a siete tunelov. Tie asi poznáte pod pojmom „kras“.

Približne 65 percent územia Írska má vápencové podložie. Sformovalo sa pred približne 400 miliónmi rokov, keď bolo dnešné Írsko dnom tropického mora. O 150 miliónov rokov neskôr sa sformovali krasy, zatiaľ čo pohyby tektonických dosiek vyzdvihli Írsko nad morskú hladinu. Následne došlo k formovaniu ľadovcov a ďalším geologickým procesom, vďaka ktorým sa nad krasmi vytvorila vrstva hliny a piesku. No a na nej sa potom objavili jazerá.

Niektoré sú dodnes iba dočasné. Tvoria sa v zime, keď stúpne hladina spodných vôd a krasy sú zrazu plné a už nevedia poňať ďalšie zrážky. V závislosti na intenzite dažďa môže turlough vzniknúť v priebehu hodiny a rovnako rýchlo vie aj zmiznúť. A občas sa stáva, že voda „vytečie“ dierou v najnižšom bode jazera, ktorá sa po vyschnutí turloghu stáva viditeľnou. Vyskytujú sa dokonca jazerá, ktoré sa touto dierou nielen vypúšťajú, ale aj napúšťajú.

Existujú aj dočasné jazerá závislé na oceáne. Napríklad turlough Caherglassaun, ktorý leží päť kilometrov od pobrežia, vzniká a zaniká dvakrát v priebehu 24 hodín. Za všetko môže príliv a odliv a pomerne veľká vzdialenosť, ktorá delí jazero od mora, dobre ukazuje, aké rozľahlé môžu byť krasové územia.

A hoci sú turloughy sezónnou záležitosťou, poskytujú životný priestor množstvu rastlín a živočíchov. Žaby a mloky ich využívajú na rozmnožovanie, žijú tu dokonca aj ryby, ktoré sa počas sucha ukrývajú do podzemia. Jeden z najväčších turloughov s názvom Rahasane, ktorý zaberá 2,5 kilometra štvorcového, je zasa jedným z najdôležitejších miest pre hniezdenie vtákov v Írsku.

V lete, keď dočasné jazerá vyschnú, sa z nich stávajú pasienky pre dobytok, ovce i kone. Zvieratá sú vďačné najmä za usadeniny bohaté na vápnik, ktoré sa nachádzajú na dne vyschnutých jazier. To je aj dôvod, prečo farmári chcú, aby boli turloughy suché po celý rok a zvieratá sa tu mohli pásť nepretržite. Približne tretinu dočasných jazier v Írsku už preto vysušili. A na svoju škodu. Ako sa totiž ukázalo, sezónne zavlažovanie je nevyhnutné pre úrodnosť pôdy, takže teraz musia poľnohospodári používať hnojivá. Turloughy sa dnes považujú za jedny z najohrozenejších a najkrehkejších habitatov v Európe. Ako inak: vinou človeka.