Chichen Itza leží v dnešnom Mexiku a ešte predtým, ako Kolumbus objavil Ameriku, v ňom bývali Mayovia. Zrejme najznámejšou stavbou v celom meste je takzvaný El Castillo (v preklade Hrad), tiež nazývaný aj Kukulkanov chrám. Udivuje však nielen po vizuálnej, ale aj akustickej stránke. Keď totiž človek zatlieska na úpätí pyramídy, ozvena sa mu vráti zmenená v podobe zvuku, aký vydáva vták menom kvezal chocholatý.

Miestni sprievodcovia trikom udivujú turistov a pomáhajú si tak k vyššiemu sprepitnému. Pravdou ale je, že tento akustický fenomén fascinuje aj expertov. Objavili ho v 90. rokoch 20. storočia a dostal pomenovanie „štebot z Chichen Itza“. Nie je však jasné, či stavitelia naschvál postavili El Castillo tak, aby vznikla požadovaná ozvena, alebo išlo len o dielo náhody.

Štebot z Chichen Itza prvýkrát odborne zdokumentoval akustický inžinier David Lubman v roku 1998. Na miesto tak prilákal aj ďalších expertov zo svojho odboru a niektorí venujú fenoménu dodnes všetok svoj pracovný čas.

Napríklad Nico Declerq z belgickej Univerzity v Gente, ktorý na základe mnohých meraní a dlhodobého pozorovania zistil, že na to, aby sa ozvena ponášala na štebot kvezala chocholatého, museli stavitelia chrámu vopred myslieť. Ak má pravdu, svedčilo by to o architektonickej genialite Mayov.

Ozvena sa podobá na štebot len po tlieskaní. Keď niekto zakričí, alebo si prinesie hoci aj bubon, dostane celkom iný zvuk. To je samozrejmé. Otáznejšie je, či Mayovia vopred postavili chrám tak, aby ozvena pripomínala štebot len po tlieskaní, alebo stavbu upravili až po dokončení.

Kvezala chocholatého Mayovia uctievali ako boha vzduchu a spájali ho aj s Quetzalcoatlom, hadím bohom. A tu treba pripomenúť, že keď sa pri El Castillo tleskne na správnom mieste, ozvena najprv znie ako štebot kvezala, a následne sa zmení na zvuk, ktorý vydáva štrkáč.

A aby toho nebolo málo, v dni jarnej a jesennej rovnodennosti vrhajú slnečné lúče na stavbu tieň, ktorý sa podobá na hada (ilúziu vidno na titulnej fotografii). Kukulkan, ktorému je chrám zasvätený, je taktiež jedným z hadích bohov.

Declerqovi sa podarilo zistiť aj to, že zvuk krokov ľudí stúpajúcich na vrchol pyramídy sa ponáša na zvuk dažďa padajúceho do vedra. Boh dažďa hral pritom v náboženskom živote Mayov dôležitú úlohu. Belgičan rovnako objasnil aj to, že výška a šírka schodov pyramídy vytvára akustický filter, ktorý zosilňuje niektoré zvukové frekvencie a iné zasa potláča.

Možno sa však nikdy nedozvieme, či Mayovia postavili El Castillo takýmto spôsobom úmyselne, alebo išlo len o náhodu.