Muhammad Adi Šach bol bidžápurskym sultánom v rokoch 1627 až 1656. Jeho ostatky navždy spočinuli v obrovskej hrobke s jednou z najväčších samonosných kupol na svete. Už v mladosti, keď sa väčšina jeho rovesníkov zaujímala o hry a dievčatá, bol Šach posadnutý smrťou. Bál sa, že ho pochovajú v hrobke, ktorá nebude zodpovedať jeho majestátu, a tak dal pokyn na jej stavbu už za svojho života.

Gol Gumbaz sa však nepodarilo dokončiť pred panovníkovou náhlou smrťou. Neskôr sa tu k nemu pripojili jeho dve manželky, milenka, dcéra a vnuk.

Hrobka má štvorcový pôdorys s dĺžkou strany 47 metrov a streche dominuje obrovská kupola s priemerom 44 metrov. V rohoch sú osemstenné veže so schodiskami. Interiér tvorí len jedna ohromná sála s výškou 60 metrov a v jej strede je vyvýšený podstavec s hrobkou Šacha a jeho príbuzných.

Zaujímavým prvkom v Gol Gumbaze je akustika. Ak niečo zašepkáte v galérii nad kupolou, budú vás počuť aj na jej opačnom konci.