MENU
Menu

Spektrum Svedkovia Jehovovi: osvietení či šialení?

Sekta hlásajúca armagedon

Nahliadnite spolu s nami do dráždivého sveta kultov a siekt. Sveta, v ktorom sa pohŕda kultúrou ostatných ľudí a radšej sa volí dobrovoľná izolácia od zvyšku spoločnosti. Prvou sektou, ktorú si predstavíme, sú Jehovisti alebo inak Svedkovia Jehovovi. Kto vlastné sú a čo hlásajú?

Svedkovia Jehovovi: osvietení či šialení?

Svedkovia Jehovovi sa nepovažujú za sektu, ale za náboženskú organizáciu, ktorú založil v roku 1872 v Pennsylvánii Charles Taze Russel. Vtedy to bola organizácia Bádateľov biblie, aj napriek tomu, že slobodné štúdium Biblie je u nich zakázané. Spravili si svoj vlastný preklad Biblie – Preklad nového sveta Svätých písiem, no aj podľa teológov nie je presný, pretože na podporu svojho učenia vytrhávajú verše z kontextu.

Zakladateľ jehovistov Charles Russel napísal okrem iného aj šesťdielnu knihu Štúdium textov, čo je hlavné učenie hnutia. Bol doslova „prorokom“, pretože v knihe hlásal, že v roku 1914 nastane koniec sveta. K tomuto roku dospel výpočtami rozmerov egyptských pyramíd, čo však neskôr zavrhol, pretože sám povedal, že sú to len pohanské stavby faraónov. Zomrel v roku 1916 a konca sveta sa nedočkal.

Jeho ďalší nástupcovia Joseph Franklin Rutherford, ktorý dal v roku 1931 tejto sekte názov Svedkovia Jehovovi, a ďalší v poradí „predpovedali“ koniec pozemskej vlády aj v roku 1925 a 1975, no dodnes sa armagedonu nedočkali. Ich vieru však ani tieto nesplnené predpovede nijako neoslabili.

Učenie jehovistov si protirečí
Ich základné tézy, ktorými sa riadia niekedy vyvolávajú až úsmev, pretože hlásajú „čierne a riadia sa bielym“. V jednej téze napríklad hovoria, že „Zem nebude nikdy zničená ani vyľudnená“, no viackrát „predpovedali“ koniec sveta. Iná téza zase hovorí, že „človek po svojej smrti neexistuje, pretože podľa Jehovu, človek nemá dušu, preto nejde ani do neba, pekla, či očistca. Podľa nich človek ide do nejakého spoločného hrobu, kde spokojne odpočíva.“ Hlásajú však, že spása vraj bude dopriata len 144 tisíc osobám – tým najlepším, ktorí pôjdu do neba a budú vládnuť s Kristom. Budú to duchovní Boží synovia.

Ak sa chcú jehovisti nimi stať musia sa usilovať o čo najväčšiu prísnosť vo svojom živote, a preto sekta svojich členov nabáda, aby prerušili niektoré spoločenské väzby.

Len oni hlásajú Božiu pravdu
Všetky iné cirkvi považujú za výmysel, a všetko podľa nich ovláda diabol. Neuznávajú kresťanské modlitby a ruženec je vraj diablov výmysel, obrazy a sochy sa nesmú používať, Jehovisti neoslavujú Vianoce, Veľkú noc ani narodeniny. Jediné čo oslavujú raz do roka je Spomienka, čo je ich prijímanie, a tiež krst, ktorý dostane každý nový stúpenec na veľkých zhromaždeniach nových členov.

Nesmú sa v školách zúčastňovať náboženského vyučovania, nesmú prijať transfúziu krvi a nemôžu krv ani darovať. Opovrhujú pápežom a popierajú všetky sviatosti i štátne symboly - vlajku, znak, hymnu. Odmietajú vykonávať vojenskú službu a nezúčastňujú sa žiadnych volieb. Do roku 1965 mali dokonca zakázané aj očkovanie a do roku 1967 aj transplantácie. Zmenilo sa to kvôli ich chorým učiteľom?

Členovia sekty musia čítať len odporučenú literatúru, listy vodcov a časopisy, ktoré sú známe aj u nás – Strážna veža, ktorá vychádza až v 106 jazykoch v náklade 9 miliónov kusov každé dva týždne alebo časopis Prebuďte sa!

Zaujímavosťou určite je aj to, že dnes veria niečomu, čo je prikázané, ale ak napríklad Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu v Brooklyne vyhlási opak, sú tomu povinní veriť. A vraj nie sú sekta.

Ak im podľahnete…
Stať sa stúpencom Svedkov Jehovových je doslova peklom, pretože od tej chvíle sa zriekate nároku na svoj vlastný názor, nesmiete slobodne myslieť a mať pochybnosti o sekte. Ak vaša rodina, priatelia a známi nie sú v sekte jehovistov, musíte s nimi prerušiť vzťahy, a ani im nemôžete nijako pomáhať. Ak sa vám alebo vášmu dieťaťu niečo stane, a potrebujete transfúziu krvi, nemôžete ju prijať, radšej seba alebo dieťa necháte umrieť. A musíte sa samozrejme denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem Svedkov Jehovových. Tomu sa povie modlenie…

Vo svete je už takmer 8 miliónov členov, na Slovensku takmer 30 tisíc. Ak sa náhodou stanete ich členom a potom vás niečo osvieti, je len ťažké dostať sa z tejto sekty, aj keď sa za sektu vôbec nepovažujú. Ak vás teda oslovia pekne oblečení a slušní ľudia, ktorí chcú vyriešiť vaše problémy i celého ľudstva, radšej sa s nimi ani nedávajte do reči, pretože len oni hlásajú Božiu pravdu a vami zatiaľ tiež len opovrhujú.

DISKUSIA
12.10. 2009 9:00
Diskusia