Menu
Rímske čísla

Kvíz Ovládate RÍMSKE ČÍSLA? Žiak základnej školy zvládne tento kvíz bez chyby! A čo vy?

S rímskymi číslicami sa stretol každý z nás, na hodinách matematiky, na hodinkách aj historických nápisoch. Pamätáte si ešte akú hodnotu majú jednotlivé písmenká? Otestujte sa na pár príkladoch a zistite, ako na tom ste.

1 z 10 Aká číslica sa skrýva pod rímskym označením „L"?

2 z 10 Aké číslo sa skrýva pod zápisom „XXIV"?

3 z 10 Ako by ste rímskymi číslami zapísali aktuálny rok 2022?

4 z 10 Ktoré arabské číslo sa ukrýva za rímskym číslom „MIX"?

5 z 10 Preveďte rímske číslo „MMCMLXX" na arabské:

6 z 10 Preveďte číslo „4254" na rímske:

7 z 10 Zapíšte rímskymi číslami „59".

8 z 10 Zapíšte „451" rímskymi číslami.

9 z 10 Vypočítajte príklad: MXC - DXXXIV = ?

10 z 10 Vypočítajte príklad: CCXXXV + LVII = ?